ขยายหน้าจอ
  • 1551เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ครอบครัว]ดูแล 'เด็กพิการ' สร้างพัฒนาการที่ดี [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

การดูแลรักษาเด็กผิดปกติแต่กำเนิดแบบครบวงจร เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเด็กที่เกิดมาผิดปกติได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูโดยเร็ว มีพัฒนาการที่ดี เติบโตสมวัยและสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสมบูรณ์
แพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถานการณ์เด็กพิการแต่กำเนิดในประเทศไทย พบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีทารกแรกเกิดประมาณ 800,000 รายต่อปี เป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมกับความพิการประมาณ 24,000-40,000 ราย ซึ่งความพิการแต่กำเนิดหรือความผิดปกติแต่กำเนิด (Birth Defects) ถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติและเป็นเรื่องที่น่าห่วงมาก เพราะการที่มีผู้พิการในครอบครัวย่อมส่งผลกระทบทางจิตใจต่อผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ทั้งก่อให้เกิดภาระในด้านสุขภาพต่อผู้ป่วย รวมถึงส่งผลกระทบต่อครอบครัว สังคมจนถึงระดับประเทศ ที่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและที่สำคัญความพิการแต่กำเนิดยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กทารกมากถึงร้อยละ 20-30 ซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่สูงมาก โดยเฉพาะโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งพบได้บ่อยในทารกและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในขวบปีแรกสูงถึง 6,400 ราย/ปี นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติทางโครโมโซม จำนวน 5,200-6,720 ราย/ปี ความพิการกล้ามเนื้อ แขนขา จำนวน 1,600-4,000 ราย/ปี ปากแหว่ง เพดานโหว่ จำนวน 1,600 ราย/ปี ความพิการทางสมองและไขสันหลังจากภาวะหลอดประสาทเปิด จำนวน 800 ราย/ปี และพบว่าความพิการแต่กำเนิดมีจำนวนสะสมขึ้นทุกปี
กรมการแพทย์มีนโยบายในการดูแลรักษาเด็กพิการแต่กำเนิดตั้งแต่เริ่มต้นจนพัฒนาให้เติบโตใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข เนื่องจากมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีเทคโนโลยีชั้นสูงที่ตอบสนองในการรักษา และหน่วยงานในสังกัดที่ให้การดูแลรักษาเด็กพิการตั้งแต่กำเนิดครบทุกส่วนของอวัยวะแบบครบวงจรสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ รพ.เด็ก มีความเชี่ยวชาญในการดูแลรักษาโรคเด็กโดยเฉพาะ ได้ดำเนินโครงการดูแลรักษาเด็กผิดปกติแต่กำเนิดนำร่อง 6 โรคที่เชี่ยวชาญ เป็นโครงการที่ดีสามารถทำให้เด็กพิการแต่กำเนิดมีโอกาสหายหรือพัฒนาการดีขึ้น
แพทย์หญิงศิราภรณ์ สวัสดิวร ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มีความเชี่ยวชาญในการดูแลและให้การรักษาทุกโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วยในเด็ก และในโอกาสการครบรอบ 59 ปี ของการก่อตั้งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในปี 2556 สถาบันได้จัดทำแผนแม่บทโครงการดูแลรักษาเด็กผิดปกติแต่กำเนิดแบบครบวงจร เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเด็กที่เกิดมาผิดปกติได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการรักษาและฟื้นฟูโดยเร็ว มีพัฒนาการที่ดี เติบโตสมวัยและสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสมบูรณ์ ไม่ต้องเป็นภาระให้แก่ครอบครัวและสังคมสามารถมีส่วนร่วมกับสังคมได้อย่างบุคคลปกติทั่วไป โดยจะมีการนำร่องให้การรักษาใน 6 โรค ได้แก่ โรคหัวใจ ตา หู แขนขาสมอง และลำไส้ ซึ่งโครงการจะแบ่งออก เป็น 2 ส่วน คือ 1.การรับรักษาเด็กผิดปกติแต่กำเนิดทั่วประเทศ ที่ผู้ปกครองพามารักษา หรือจากการรับ-ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลทั่วประเทศซึ่งค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์โครงการ 30 บาทได้ 2.การให้คำปรึกษาและแนะแนวทางการรักษาที่ยุ่งยาก ซับซ้อนของเด็กผิดปกติแต่กำเนิดแก่แพทย์ผู้รักษาทั่วประเทศ
ทั้งนี้ได้มีการสื่อสารสู่สังคมเป็นปีแรกภายใต้แนวคิดที่ว่า “ปัญหาสุขภาพเด็กเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติ” ในการประชุมวิชาการกุมารเวชศาสตร์ “สุขภาพเด็กแห่งชาติ” ครั้งที่ 14 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและนับเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ในเรื่องสุขภาพเด็กด้วย


ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป