ขยายหน้าจอ
  • 1517เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

สิ่งแวดล้อมกับสารปรอท [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

ปรอทเป็นโลหะที่มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิปกติ มีจุดหลอมเหลว -38.9 C โลหะปรอทและไอปรอทเข้าสู่ร่างกายทางการหายใจเกือบ 100% ปริมาณของสารปรอท ที่ปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีสาเหตุจากการเผาขยะมูลฝอยและเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยเฉพาะจากถ่านหิน ทำให้พิษภัยของสารปรอทคงคุกคามต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์อย่างต่อเนื่อง

เกรกอร์ ทิว (Gregory Tew) กล่าวว่า สารปรอทในอากาศมีอายุค่อนข้างยาวนาน ทำให้มีโอกาสเกิดการ ปนเปื้อนทั้งบนดินและในน้ำได้เป็นบริเวณกว้างและที่ทำให้ดูเลวร้ายลงไปอีกคือแบคทีเรียสามารถเปลี่ยนรูปของสารปรอทชนิดต่างๆ ให้กลายเป็นเมทิลเมอร์คิวรี ซึ่งหากเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารก็จะเป็นพิษต่อระบบประสาท

สารปรอทเป็นโลหะเหลวที่มักพบปะปนอยู่กับธาตุชนิดอื่นๆ ในแร่ มีการนำไปใช้ประโยชน์หลายอย่าง เช่น แบตเตอรี่แห้ง หลอดฟลูออเรสเซนต์ สวิตช์ไฟ และ สารสำหรับอุดฟัน เป็นต้น เนื่องจากคุณสมบัติของสารปรอทที่ระเหยได้ง่าย ทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้ง่าย อาทิเช่น แหล่งน้ำ และพื้นดินได้หลายทาง เช่น จากการเผาไหม้ ของเชื้อเพลิงฟอสซิล การหลอมโลหะ การผลิตซีเมนต์ การเผาขยะ และกระบวนการทำโลหะให้บริสุทธิ์

ดังนั้น หากสารปรอทปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมแบคทีเรีย สามารถเปลี่ยนรูปของสารปรอทอนินทรีย์ไปเป็นสารปรอทอินทรีย์และสะสมในสัตว์น้ำได้ เช่น ที่เกิดขึ้นในอ่าวมินามาตะ ในประเทศญี่ปุ่นที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเคมีทิ้งเกลือของสารปรอทลงในทะเลพร้อมกับสารเคมีอื่นๆ เมื่อแบคทีเรียเปลี่ยนเกลือของสารปรอทเป็นเมทิลเมอร์คิวรี และสัตว์ทะเลมากินอาหารบริเวณนั้น สารปรอทก็จะเข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร เมื่อมนุษย์จับมากินก็จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ ผลที่เกิดขึ้นมีเด็กจำนวนมากที่เกิดมามีร่างกายและสมองพิการ

พิษของสารปรอทต่อสุขภาพจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น รูปแบบทางเคมีของสารปรอทเพราะหากเป็นเมทิลเมอร์คิวรีจะอันตรายกว่าสารปรอทที่เป็นโลหะปรอท ระยะเวลาที่ได้รับพิษ อายุของผู้ได้รับพิษ วิธีที่ได้รับ เช่น ได้จากการหายใจ การรับประทาน การสัมผัส เป็นต้น

เมื่อร่ายกายได้รับพิษของสารปรอทตามรูปแบบทางเคมีจะมีผลต่อสุขภาพดังนี้

1.หากได้รับสารปรอทในรูปของเมทิลเมอร์คิวรึจะมีผลต่อ ระบบภูมิคุ้มกันลดน้อยลง เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของระบบการทำงานของเอ็นไซม์ และทำลายระบบประสาท

2.หากได้รับสารปรอทในรูปโลหะปรอท เมื่อได้รับ ไอของสารปรอททางการหายใจเป็นเวลานานทำให้เกิด อาการสั่น อารมณ์แปรปรวน นอนไม่หลับ ประสาทกล้ามเนื้อเกิดการเปลี่ยนแปลง ปวดศีรษะ การตอบสนองของระบบประสาทเปลี่ยนแปลง หากได้รับในปริมาณมากจะมีผลต่อไต

3.สารประกอบอื่นๆ ของสารปรอท หากรับประทานเข้าไปจะทำลายกระเพาะและลำไส้ ระบบประสาทและการทำงานของไตสำหรับในน้ำดื่ม กำหนดมาตรฐานให้ไม่เกิน 2 ไมโครกรัมต่อลิตร ทั้งนี้เนื่องจากทาง EPA เชื่อว่าถ้าไม่เกิน มาตรฐานนี้ไม่ส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์

ฉะนั้นในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราล้วนมีสารพิษทั่วไปอยู่ในรูปแบบต่างๆ ตามสภาวะที่เหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบของสารนั้นๆ ดังนั้น ทุกคนจึงควรตระหนักถึงพิษภัยของโลหะหนักที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ หากจะต้องนำมาใช้หรือทำลายเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเราและรุ่นลูกหลานต่อๆ ไป

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า โดย วีรณัฐ มีสุข ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป