ขยายหน้าจอ
  • 3628เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[พื้นฐาน]คำสมาส [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 

คำสมาสคือ คำที่สร้างขึ้นมาใหม่ตามหลักไวยากรณ์ของภาษาบาลีและสันสกฤต โดยมีลักษณะดังนี้

๑.เป็นการชนศัพท์ คำว่าชนศัพท์หมายถึงศัพท์ทั้งสองเดิมเขียนอย่างๆรเมื่อนำมาชน (สมาส) กันแล้วคำศัพท์ที่ได้จะเป็นรูปเดิม เช่น
เกษตร + กรรม -------> เกษตรกรรม
กิจ + การ --------------> กิจการ
คุรุ + ศาสตร์ ------------> คุรุศาสตร์

๒.คำที่นำมาสมาสต้องเป็นภาษาบาลีและสันสกฤตเท่านั้นถ้านำคำภาษาอื่นมาผสมจะเป็น คำประสม ธรรมดา เช่น
พุทธ(บาลี) + ธรรม(สันสกฤต) ---------->พุทธธรรม(คำสมาส)
อัคคี(บาลี) +ภัย(บาลี) ------------------->อัคคีภัย(คำสมาส)

ถ้าไม่ใช่ภาษาบาลีสันสกฤตทั้งสองคำ

ราช(บาลี) + วัง(ไทย) -------------------->ราชวัง(คำประสม)

๓.คำสมาสอ่านเรียงพยางค์ เช่น
ราบุรี อ่านว่า ราด-ชะ-บุ-รี
ประวัติศาสตร์ อ่านว่า ประ-หวัด-ติ-สาด

๔.คำสมาสอ่านจากหลังไปหน้า เช่น
วีรชน แปลว่า คนกล้า
สารคดี แปลว่า เรื่องราวที่ให้ความรู้
สังฆราช แปลว่า ราชาแห่งคณะสงฆ์

มีคำสมาสบางคำแม้จะแปลผิดหลักคำสมาสแต่ก็จัดเป็นคำสมาส โดยมีข้อสังเกตคือเราสามารถเอาคำว่าและ ไปเชื่อมระหว่างกลางโดยไม่เสียความเช่น
สามีภรรยา(สามีและภรรยา)
บุตรภรรยา(บุตรและภรรยา)
ภิกษุสามเณร(ภิกษุและสามเณร)

๕.คำสมาสห้ามมีสระ อะ หรือ การันต์ กลางคำเช่น
ธุระกิจ ต้องเขียนว่าธุรกิจ
อิสระภาพ ต้องเขียนว่า อิสรภาพ
หัตถ์กรรม  ต้องเขียนว่า หัตถกรรม

๖.คำภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีคำว่า”พระ”นำหน้าจัดเป็นคำสมาส เช่น พระเนตร พระกร พระบาท พระธิดา ฯลฯ
*** แต่ถ้าคำว่า “พระ”นำหน้าภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาบาลีและสันสกฤต ไม่จัดเป็นคำสมาสแต่จัดเป็นคำประสมเช่น
พระดำรัส(ดำรัส เป็นภาษาเขมร)
 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป