ขยายหน้าจอ
  • 2769เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

คำศัพท์หมวด เห็นด้วย/คล้อยตาม [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 

คำภาษาอังกฤษศัพท์หมวด เห็นด้วย/คล้อยตาม

accept
admit [admission=การรับเข้าไป]
accede ยอมทำตาม
assent
consent (v)ยินยอม (n)ความยินยอม
accord (v)เห็นด้วย (n)ความเห็นด้วยคล้อยตาม
concord (n)ความสามัคคี/ความเห็นด้วย

 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป