ขยายหน้าจอ
  • 8788เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[พื้นฐาน]โวหารภาพพจน์ [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

๑.อุปมา คือการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งโดยใช้คำเปรียบเทียบเช่น เหมือนคล้าย ดุจ ดัน ราว ราวกับ เพียร ปราณ เป็นต้นตัวอย่างเช่น

o อินทรชิตบิดเบือนกายิน             เหมือนองค์อมรินทร์
ทรงคชเอราวัณ
                                     (บทพากย์เอราวัณของรัชกาลที่๒)

๒.อุปลักษณ์คือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งโดยใช้คำว่า เป็น คือซึ่งบางครั้งก็ใช้คำเชื่อมอื่นก็ได้ ส่วนใหญ๋คำที่นำมาเปรียบเทียบมักต้องตีความเช่น
                                                            เหนื่อยหน้าเป็นสนิม

๓.บุคคลวัตรคือการสมมุติสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์หรือความคิดที่นามธรรมให้มีความคิดความร็สึกแสดงกริยาท่าทางเหมือนมนุษย์เช่น
                   เธอรู้หรือเปล่าว่าเมื่อวานตอนเย็นโต๊ะเรียนออกมาวิ่งเล่นอย่างมีความสุข

๔.อธิพจน์คือการกล่าวเกินจริงอาจจะมากกว่าความเป็นจริงหรือน้อยกว่าความเป็นจริงก็ได้ ซึ่งการกล่าวน้อยกว่าความเป็นจริงเรียกว่าอวพจน์เช่น

                   ปล่อยคนทั้งโลกให้ร้อยไห้
๕.สัญลักษณ์คือการนำสิ่งที่เป็นรูปธรรมมาแทนสิ่งที่เป็นนามธรรมเกิดจากการเปรียบเทียบและตีความ เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไป

เมฆหมอกเหมือน อุปสรรค
กุหลาบแทน ความรัก
๖.ปฏิพาท์การใช้ถ่อยคำที่มีความหมายตรงข้ามกัน หรือ ขัดแย้งกันอย่างกลมกลืน เช่น

                                              ยิ่งรีบยิ่งช้า
                                              ชัยชนะของผู้แพ้

๗.สัทพจน์ การที่ใช้คำที่เลียนแบบเสียงต่างๆทำให้ความรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงนั้นจริง เช่น

               จะเหลียวดูสุริย์แสงเข้าแฝงเมฆ           ให้วิเวกหวาดองค์พระทรวโฉม
ฟังสำเนียงเสียงคลื่นดังครืนโครม                       ยิ่งทุกข์โทมนัสในฤทัยทวี
                                                                 (พระอภัยมณีของสุนทรภู่)
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป