ขยายหน้าจอ
  • 15716เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช

๑.ความลาดเอียงของพื้นที่ หรือระดับความสูงต่ำของพื้นที่ พื้นที่เหมาะสมกับการปลูกพืช ควรมีความลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อสะดวกในการทดน้ำและระบานน้ำออกจากแปลงปลูกพืช
* สำหรับพื้นราบ ไม่มีความลาดเท ควรปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสม
๒.ขนาดของพื้นที่ มีความสำคัญต่อการเลือกใช้เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร นอกจากนนี้ควรเลือกพื้นที่ที่สามารถขยายกิจการได้ในอนาคตอีกด้วย
๓.ลักษณะของดินลักษณะของดินดีหรือไม่ อาจสังเกตได้ด้วยตาเปล่าและประเมิณคุณภาพดินได้ เช่น ถ้าดินมีสีคล้ำหรือค่อนข้างดำ ส่วนใหญ่จะมีอินทรียวัตถุมาก แต่ก็ไม่เสมอไป
๔.สถานที่ตั้งของดิน ควรเป็นพื้นที่ใกล้ตลาดและชุมชนเพื่อความสะดวกในการขนส่งผลผลิตออกสู่ตลาด และต้องเป็นที่ดินที่ถูกต้องตามกฏหมาย มีเอกสารสิทธิรับรองถูกต้อง
๕.แหล่งน้ำ น้ำมีความสำคัญต่อการปลูกพืชเป็นอย่างมาก การเลือกพื้นที่จึงต้องคำนึงถึงแหล่งน้ำด้วยว่าเอาน้ำจากที่ใดมาใช้ประโยชน์ได้บ้าง
 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป