ขยายหน้าจอ
  • 4764เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[พื้นฐาน]คำและความสัมพันธ์ของคำ [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

คำ หมายถึง เสียงที่เปล่าออกมาและมีความหมายอาจมีหนึ่งพยางค์ หรือหลายพยางค์ก็ได้

ความสัมพันธ์ของคำ
คำแต่งละคำจะต้องมีความสัมพันธ์กัน 2 อย่างคือ เสียงและความหมาย

1.เสียง การประสมเสียงในภาษาทำให้เกิดเป็นคำเสียงที่ประสมได้แก่ พยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด

2.ความหมาย คำที่ใช้ในการสื่อสารมีความหมายจึงจะเข้าใจกันได้
ความหมายของคำแบ่งได้ดังนี้

2.1คำที่มีความหมายตรง คือคำที่มีความหมายตรงตามคำศัพท์ สามารถเข้าใจกันได้โดยทั่วไปแบ่งเป็น

  - คำที่มีความหมายหลายอย่าง เช่น ดิ้น หมายถึง เส้นเงิน ทองหรือทองแดง
  - คำที่มีความหมายอย่างเดียว เช่น ชังหมายถึง เกียด ไม่ชอบ

2.2คำที่มีความหมายโดยนัย คือ คำที่มีความหมายไม่ตรงตามศัพท์แต่มีความหมายแฝงให้เข้าใจเป็นอย่างอื่นๆ เช่น หมู หมายถึง ง่าย ,กระดูก หมายถึงยาก

2.3คำที่มีความหมายตามเสียงวรรณยุกต์ คือ คำที่มีความหมายเปลี่ยนไปตามเสียงวรรณยุกต์เช่น ขาว ข่าว ข้าว

2.4คำที่มีความหมายเปรียบเทียบ(อุปมา) เช่น สวมหน้ากาก หมายถึง ไม่จริงใจ  ปากแม่ค้า หมายถึง พูดจาหยาบคาย

ความสัมพันธ์ของประโยค

คำที่นำมาเรียงกันเป็นประโยคอาจจะมีคำหรือกลุ่มคำ ที่แสดงความสัมพันธ์ ในลักษณะต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.การใช้คำประเภทเดียวกันเช่น ฉันชอบรับประทานผัดกะเพรากับไข่ดาว ทั้งสองคำเป็นคำนามทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค

2.การใช้คำตรงข้ามเช่น พี่สาวอ้วนแต่ฉันผอม

3.การใช้คำที่มีความหมายครอบคลุมความหมายของอีกคำเช่น บ้านของฉันมีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งสวยงามทั้งโซฟา โต๊ะรับแขก

4.การใช้คำหรือกลุ่มคำซ้ำกันเช่น ใช้รถใช้ถนน ทุกคนอย่าประมาท

5.การแทนคำ เช่น คุณพ่อไปทำงามตั้งแต่เมื่อไรฉันยังไม่ทันได้พบท่านเลย

6.การละคำ เช่นฉันชอบดูโทรทัศน์แต่น้องไม่ชอบดู (ละคำว่า“โทรทัศน์”หลังคำว่า“ดู”)
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป