ขยายหน้าจอ
  • 3011เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ม.4]เรื่องพื้นฐานเรื่องเซต (set) ที่ทุกคนต้องรู้ [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 

ในวิชาคณิตศาสตร์ เซตเป็นอนิยาม แต่เราใช้คำว่า"เซต(Set)"  เพื่อบ่งบอกถึงสิ่งต่างๆที่เราสนใจ

                  เซต หมายถึงสิ่งต่างๆที่สนใจ และเมื่อกล่าวถึงแล้วสามารถทราบได้แน่นอนว่า สิ่งใดอยู่หรือไม่อยู่ในกลุ่ม เราเรียกสิ่งที่อยู่ในกลุ่มว่าสมาชิก
แทนเป็สมาชิก         แทนไม่เป็นสมาชิก)

                    
ข้อตกลง
                          
1.แทนสมาชิกเชตลงในเครื่องหมาย "{ }" และใช้ "," คั่นสมาชิก
                          
2.สมาชิกที่ซ้ำกันถือเป็ฯตัวเดียวกัน
                          
3.ลำดับของสมาชิกไม่มีความสำคัญเช่น {d,e,g} = {e,g,d} = {g,d,e}

                      
วิธีการเขียนเซต
                                               1.แจกแจงสมาชิก เช่น {1,2,3,4}
                          
2.แบบบอกเงื่อนไข โดยอยู่ในรูป { ตัวแทนเซต | ส่วนบรรยาย}
                                                  เช่น { g | g เป็นจำนวนเต็มบวกที่น้อยกว่า 10 }

                      
เซตว่าง คือเซตที่ไม่มีสมาชิกเลย เขียนแทนด้วย { } หรือ

                      
เซตที่เท่ากัน จะเป็นเซตที่เท่ากันต่อเมื่อ เขตทั้งสองมีสมาชิกเหมือนกันทุกตัว เช่น
                          
A = {1,2,3} B = {2,3,1}
                                                
จะได้ว่า A = B

                                      
ประเภทของเซต
                          
1.เซตจำกัด (Finite Set) คือเซตมีจำนวนสมาชิกเท่ากับจำนวนเต็กบวกใดๆหรือศูนย์ หรือจำนวนที่สมารถนับได้ทั้งหมด
                          
2.เซตอนันต์ (Infinite Set) คือเซตที่มีจำนวนสมาชิกนับไม่ถ้วน มีจำนวนมาก

                                    
[color=#ff0000 ]* ข้อควรระวัง *
                          
1.เซตว่างถือเป็นเซตจำกัด
                          
2.เซตบางเซตดูเหมือนเซตจำกัดแต่เป็นเซตอนันต์เช่น
                                                  
{ f | f เป็นจำนวนจริงที่อยู่ระหว่าง 0 ถึง 2 }
                          
                        ข้อนี้จัดเป็นเซตอนันต์แต่ขอบเขตจำกัด เพราะ ในระหว่าง 0 ถึง 2 มีจำนวนจริงอยู่มากกว่านับไม่ถ้วน
                          
เช่น 0.1 1.2 1.201 1.305 1.85 1.93 2 เป็นต้น
 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป