ขยายหน้าจอ
  • 3819เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ม.4]เอกภพสัมพันธ์และคุณสมบัติโอเปอเรชัน [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 

  เอกภพสัมพันธ์ หมายถึง เซตที่กำหนดขอบข่ายของสมาชิกของเขตที่เราต้องการศึกษา เราใช้เครื่องหมาย
                ตัวอย่าง = จำนวนอยู่ระหว่าง 5 ถึง 10
                                     { A | A =  1 < x  < 20}
                 A = {5,6,7,8,9,10} เท่านั้น

           [color=#669900 ]          [color=#669900 ]คุณสมบัติโอเปอเรชันที่สำคัญ
                1.A - B  = A B
                2.เดอร์มอแกน
                (A B)’ = A ⋂ B
                (A B)’ = A B
                3.การกระจาย
                A ⋂ (B C) = (A ⋂ B) (A ⋂ C)
                A (B C) = (A B) (A C)
                4.การเปลี่ยนกลุ่ม
                A (B C) = A B C
 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป