ขยายหน้าจอ
  • 10942เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ม.3]อัตราส่วนตรีโกณมิติ [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 

    อัตราส่วนตรีโกณมิติ  หมายถึง อัตราส่วนของความยาวด้านสองด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งจะมีชื่อเรียกดังนี้
    

    


        Sine A ไซน์ของมุม A หรือเขียนย่อว่า sin A  หาได้จาก  อัตราส่วนของความยาวด้านตรงข้ามมุม A  ต่อความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก
    
        Cos A
   โคไซน์ของมุม A หรือเขียนย่อว่า  cos A  หาได้จาก อัตราส่วนของความยาวด้านประชิดมุม A  ต่อความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก
    
        Tangent A
   แทนเจนต์ของมุม A หรือเขียนย่อว่า  tan A  หาได้จาก อัตราส่วนของความยาวด้านตรงข้ามมุม A  ต่อความยาวด้านประชิดมุม A
    
        Cotangent A   โคแทนเจนต์ของมุม A หรือเขียนย่อว่า  cot A  หาได้จาก อัตราส่วนของความยาวด้านด้านประชิดมุม A  ต่อความยาวด้านตรงข้ามมุม A
    
       Secant A  ซีแคนต์ของมุม A หรือเขียนย่อว่า sec A  หาได้จาก อัตราส่วนของความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก   ต่อ ความยาวด้านประชิดมุม A
    
       Cosecant A  โคซีแคนต์ของมุม A หรือเขียนย่อว่า  cosec A  หาได้จาก อัตราส่วนของความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก   ต่อ ความยาวด้านตรงข้ามมุม A            
 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป