ขยายหน้าจอ
  • 1827เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[สุขภาพ]ใช้ชีวิต 'เรียบง่าย' สูตรชะลอวัยขั้นเทพ [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 เรื่องของอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆ นั้น มนุษย์ไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ อย่างไรก็ตามมนุษย์สามารถชะลอความเสื่อมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้ ในปัจจุบันจึงมีศาสตร์หลากหลายแขนงที่พยายามหาทางป้องกันความชราที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


นอกจากวิทยาการที่ก้าวล้ำ เทคนิคการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง อาหารที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อต่อต้านวัยแล้ว สุขภาพจะดีมีความสุขได้ยังจำเป็นต้องประกอบด้วยการมีร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณที่ดีด้วย

มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการประเมินเทคโนโลยี แห่งสหรัฐอเมริกา ที่กล่าวไว้ว่า การหายจากโรคภัยโดยการใช้เทคโนโลยีทางกายแพทย์มีไม่ถึงร้อยละ 20 นอกนั้นหายเพราะเหตุอื่น เช่น หายเอง หายเพราะความเชื่อหรือศรัทธา หายเพราะได้รับความเอาใจใส่ ฯลฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่า แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าเพียงใด แต่มีผลต่อการรักษาเพียง 20% เท่านั้น ส่วนสาเหตุอื่นๆ อีกร้อยละ 80 ล้วนไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเลย

จะเห็นได้ว่า จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ เป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรหลีกเลี่ยงที่จะดูแลและเยียวยา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้เราสุขภาพดี ไม่เป็นโรคภัยต่างๆ แล้ว ยังเป็นหนทางสู่การชะลอความเสื่อมของร่างกายได้อีกด้วย ถ้าหากเคยสังเกตคนที่อารมณ์ดี มีจิตเมตตา ไม่เครียด คนๆ นั้นมักจะไม่มีโรค ไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ฯลฯ

และนี่คงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยได้หันไปสนใจมิติย้อนวัย (ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ) ด้วยการกลับไปหาธรรมชาติและความเรียบง่าย หรือที่เราเรียกว่า "ธรรมชาติบำบัด" ซึ่งเป็นวิถีและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่บรรพบุรุษของเราเคยปฏิบัติมา

การปรับเปลี่ยนชีวิตของคนในปัจจุบันสู่ความเรียบง่ายและให้สอดคล้องกับธรรมชาตินั้น แม้ว่าจะทำยาก แต่เราทำได้ เพียงแต่ ลด ละ เลิก สิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป ตั้งแต่ด้านร่างกาย ที่ต้องปรับเปลี่ยนการกินอยู่ ด้านจิตใจ ต้องพึ่งพาตนเอง และคิดสร้างสรรค์ ดูแลหัวใจ และอารมณ์ของตัวเองอยู่เสมอ ด้านสังคม ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยใจเมตตา กรุณา ไม่คิดร้าย ไม่เบียดเบียน ด้านจิตวิญาณ ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่เราศรัทธา และมีความสุขจากจิตที่ได้สัมผัสกับสิ่งที่เราศรัทธา

สูตรชะลอวัย ไม่ได้บอกว่าเราต้องอยู่อย่างอัตคัด ขัดสน หรือยากจนแต่อย่างใด แต่เราจำเป็นต้องอยู่ด้วยสติ ใช้ให้พอเพียง ไม่ไขว่คว้าในสิ่งไม่จำเป็น ตัดทอนความอยากในโลกทุนนิยมลง นี่คือส่วนหนึ่งของความเรียบง่าย เรื่องการฝืนธรรมชาติ เราคงได้ประจักษ์แล้วว่า จากการพัฒนา (ด้านวัตถุ) ในศตวรรษที่ผ่านมาทำให้มนุษย์ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆ เช่น อากาศเป็นพิษ โรคภัยไข้เจ็บ ความเครียดจากการทำงาน ฯลฯ

แนวทางสำหรับความเรียบง่ายที่จะทำให้จิตใจเราเป็นสุข และอายุยืนนั้น สามารถทำได้โดยเริ่มจากจิตใจที่พอเพียง ใช้เท่าที่จำเป็น อยู่กับธรรมชาติ ไม่ใช้ชีวิตตามกระแส มองมุมบวกด้วยการเข้าใจผู้อื่น มีเมตตา อยู่อย่างติดดิน ใช้พลังงานอย่างประหยัด ไม่เบียดเบียนผู้อื่น หาโอกาสสัมผัสศิลปะด้านต่างๆ เข้าวัดฟังธรรม นั่งสมาธิ ซึ่งจะช่วยพัฒนาจิตวิญญาณ และท้ายที่สุดคืออยู่ด้วยสติ เพราะสติคือสิ่งที่จะทำให้เรารู้เท่าทันความเป็นไปของโลก

และเมื่อจิตใจเป็นสุข โรคภัยต่างๆ ก็จะไม่ถามหา คาถาอายุยืนจึงไม่ต้องใช้ เพียงแต่รู้จักอยู่กับความเรียบง่าย ซึ่งทำได้ไม่ยากหากเราเริ่มตั้งแต่วันนี้
 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป