ขยายหน้าจอ
  • 2339เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ความสัมพันธ์ของสมาชิกในบ้าน [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

  ๑.ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับแม่
พ่อและแม่มีความสัมพันธ์กัน โดยการแต่งานและสร้างครอบครัวอยู่ร่วมกันเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ พ่อจะมีหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ทำงานหารายได้มาใช้จ่ายในครอบครัว ให้ความรัก เอาใจใส่คอยดูแลทุกข์สุขของแม่และสมาชิกทุกคนในบ้าน ช่วยเหลืองานบ้านในโอกาสต่างๆ


๒.ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ กับลูก
ลูกมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพ่อและแม่มาตั้งแต่เกิด เพราะมีความสัมพันธ์กันทางสานโลหิตที่เฝ้าทนุถนอมเลี้ยงดูื อบรมสั่งสอนให้การศึกษาเรียนรู้แก่ลูกด้วยความรักและความเอาใจใส่ เพื่อให้ลูกเติบโตเป็นคนดี ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ไม่ทำให้เสียชื่อเสียงของวงศ์ตระกูล

๓.ความสัมพันธ์ระหว่างพื่กับน้อง
พื่กับน้องมีความพันธ์ใกล้ชิดกันในสายโลหิต ได้รับการอบรม เลี้ยงดู และเติบโตมาในครอบรัวเดียวกัน พื่อกับน้องจึงมีความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร และครอยช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ
๔.ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อ แม่ ลูก และ ปู่ ย่า ตา ยาย

พ่อมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับปู่ ย่า มาตั้งแต่เกิด แม่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ ตา ยาย ตั้งแต่เกิดเช่นกัน เพราะปู่ ย่า ตา ยาย มี หน้าที่อบรมเลี้ยงดูสั่งสอนและให้การศึกษาแก่ลูก คือ พ่อและแม่ของนักเรียนให้เป็นคนดี

๕.ความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ
เครือญาติ หมายถึง ลุง ป้า น้า อา มีความสัมพันธ์พ่อและแม่ทางสายโลหิต มีความรัก ความผูกพันและคอยดูแลช่วยเหลือกัน

 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป