ขยายหน้าจอ
  • 1878เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[สุขภาพ]ออทิสติกคืออะไร [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 

ออทิสติกคือ ภาวะที่ก่อให้เกิดความผิดปกติทางด้านพัฒนาการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการเคลื่อนไหวทักษะด้านภาษา ทักษะด้านสังคม การมีสมาธิ การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือมือ ในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ เป็นต้นสาเหตุของโรค

* ปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดของโรคได้ว่าเกิดจากอะไร แต่ความผิดปกตินั้นเกิดขึ้นในสมองทั้งในระดับกายวิภาคและระดับการทำงานของเซลส์ แต่ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งที่มีความผิดปกติได้

* ระดับสารเคมีบางตัวในสมองสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าในสมอง

* ขนาดสมองบางส่วนใหญ่กว่าคนปกติ เช่น occipital lobe, temporal lobe เป็นต้น

* สาเหตุจากพันธุกรรมพบว่า ประมาณร้อยละ 3-7 ของพี่น้องของเด็กออทิสติก มีโอกาสเป็นโรคนี้เช่นเดียวกัน ซึ่งปัจจุบันยังคงทำการศึกษาวิจัยต่อไป

ลักษณะอาการที่พบ

ด้านสังคม ถือเป็นอาการที่เห็นชัดเจนที่สุด โดยในช่วงขวบปีแรก เด็กมักไม่ชอบให้อุ้ม ไม่มองตา ไม่สบตา เบือนหน้าหนีเวลาถูกมอง และเมื่อ 2-3 ขวบ จะยิ่งเด่นชัด เช่น ซนมาก สมาธิสั้น ไม่สนใจสิ่งแวดล้อม เวลาต้องการอะไรจะไม่ใช้มือชี้ แต่จะใช้วิธีจับมือผู้อื่นให้ชี้หรือไปหยิบให้ และรอคอยอะไรไม่เป็น และเมื่อถึงวัยเรียนจะมีปัญหาการเข้าสังคมเล่นคนเดียวและเล่นเฉพาะในสิ่งที่ตนเองสนใจ รวมถึงไม่เข้าใจสถานการณ์ทางสังคม รวมถึงความเข้าใจหรือรับรู้ความคิดความรู้สึกของผู้อื่น

ด้านพฤติกรรม เด็กออทิสติกมักจะแสดงพฤติกรรม ทำอะไรซ้ำๆ เช่น หมุนสิ่งของ มองวัตถุที่หมุนหรือเคลื่อนไหวได้ไม่ว่าจะเป็นพัดลม ล้อรถ หรือเล่นปิดเปิดสวิตช์อุปกรณ์ต่างๆ หรือบางครั้งชอบเอาของมาเรียงเป็นแถวหรือชอบดูหนังตอนเดิมๆ เรื่องเดิมๆหากบุคคลอื่นพยายามเข้าไปเปลี่ยนแปลงเด็กจะต่อต้านอย่างรุนแรง ร้องไห้หรือกรีดร้อง เป็นต้น

ด้านร่างกายและระบบประสาท ทักษะที่สำคัญบางอย่างหายไป เช่น ระบบรักษาสมดุลของร่างกาย ทักษะการใช้กล้ามเนื้อและข้อต่างๆ ความสามารถในการใช้มือเพื่อทำกิจวัตร เช่น จับดินสอขีดเขียนไม่ได้ ใส่หรือผูกเชือกร้องเท้าไม่เป็น ตักข้าวกินเองไม่ได้

ด้านภาษา เด็กออทิสติกส่วนใหญ่แล้วมักจะพูดไม่ได้ แต่ถ้าพูดได้มักจะพบความผิดปกติบางอย่าง เช่น ภาวะพูดซ้ำๆ พูดคำที่ไม่มีความหมาย พูดคนเดียว พูดเสียงค่อย หรือดังกว่าปกติ และไม่สามารถแสดงการสื่อสารผ่านท่าทางเพื่อบอกความต้องการเช่น พยักหน้าหรือส่ายหน้า คลินิกกระตุ้นพัฒนาการในเด็ก

ให้บริการรักษาและกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก (Autistic) เด็กสมาธิสั้น หรือซนผิดปกติ (Hyperactive child) เพื่อส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนและชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการปรับพฤติกรรม การรับรู้ การเข้าสังคมให้ดีขึ้นจนใกล้เคียงปกติมากที่สุด

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดย นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์
 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป