ขยายหน้าจอ
  • 18964เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

การระเหย (Evaporation) การควบแน่น (condensation) คืออะไร [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 

การระเหย (Evaporation) คือ กระบวนการที่ของเหลว เช่น น้ำเปลี่ยนสภาพโดยธรรมชาติเป็นแก๊ส โดยไม่จำเป็นต้องมีอุณหภูมิถึงจุดเดือด โดยเป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับการควบแน่น โดยทั่วไปเราสามารถรับรู้ถึงการระเหยได้ โดยดูจากน้ำที่ค่อยๆ หายไปทีละน้อย เมื่อมันกลายตัวเป็นไอน้ำ
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการระเหย


การ ที่โมเลกุลของของเหลวจะระเหยได้จะต้องเป็นโมเลกุลที่อยู่บนพื้นผิว อยู่ในทิศทางที่เหมาะสม และมีพลังงานจลน์ภายในมากพอที่จะเปลี่ยนสภาวะจากของเหลวเป็นแก๊ส เนื่องจากการระเหยจะต้องเกิดบนพื้นผิวด้านบนจึงทำให้อัตราการเกิดการระเหย จึงมีน้อย ซึ่งการที่โมเลกุลจะมีพลังงานจลน์ได้ก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของมัน กระบวนการระเหยจะเกิดเร็วขึ้นเมื่ออยู่ในอุณหภูมิที่สูง เมื่อโมเลกุลได้กระจายตัวออกไปกับการระเหย โมเลกุลที่เหลือจะมีพลังงานจลน์โดยเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆ และอุณหภูมิจะลดลงตามไปด้วย ปรากฏการเช่นนี้เรียกว่า การเย็นลงโดยการระเหย ร่างกายมนุษย์ก็เช่นกัน ที่ใช้เหงื่อช่วยในการลดอุณหภูมิ
เราสามารถสรุปเรื่องการระเหยได้ก็คือ
“การที่ของเหลว ได้เปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สนั่นเองครับ ซึ่งเกิดจากปัจจัยข้างต้น”

โดยหลายคนเข้าใจว่าการระเหยเหมือนกับการระเหิดแต่ว่าแท้จริงแล้วไม่ใช่
การระเหย การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลว เช่น การระเหยของน็้าเป็นไอนํ้า
การระเหิด การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊ส โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นของเหลวก่อน เช่น พวกลูกเหม็น นํ้าแข็งแห้ง
 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป