ขยายหน้าจอ
 • 16932เข้าชม
 • 0ตอบกลับ

โครงสร้างของระบบนิเวศ (Ecosystem structure) คืออะไร [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 

โครงสร้างของระบบนิเวศ (Ecosystem structure)
ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ ที่มาเยี่ยมชมช่างสรรหา จากครั้งที่แล้วเราพูดถึงเรื่อง ระบบนิเวศ ว่าเป็นยังไงกันมาแล้วครับ ผมพูดไม่เรื่องโครงสร้างของระบบนิเวศยังไม่จบเลยครับ วันนี้ยังอยู่ในหมวดโลกของเรานะครับ คือเรื่องโครงสร้างของระบบนิเวศ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Ecosystem structure


โครงสร้างของระบบนิเวศพื้นฐานมี 2 ประเภทใหญ่ (ข้อมูลจาก mac)
1. องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต แบ่งได้อีก 3 ประเภทอีกครับคือ

 • อินทรียสาร
  เช่นพวกโปรตีน คาร์บอไฮเดรต ไขมัน
 • อนินทรียสาร
  เช่นน้ำ ชื่อทางเคมีคือ (H2O) คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) คาร์บอน (CO) โพแทสเซียม (K)
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
  เช่น อุณหภูมิ กรด เบส เหล่านี้
2. องค์ประกอบที่มีชีวิต พวกพืช สัตว์ จุลินทรีย์ แบ่งตามขั้นการบริโภคภาษาอังกฤษเรียก trophic level พวกนี้เปรียบเสมือนห่วงโซ่อาหาร แบ่งได้เป็น 3 เลเวล เอ๊ย ระดับคือ
ระดับที่หนึ่งคือ ผู้ผลิต(producer) หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ พวกพืชสีเขียวที่สามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเองได้ เปรียบเสมือนกับห่วงโซ่อาหารที่ 1 เลยทีเดียว
ระดับที่สองคือ ผู้บริโภค(consumer) คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ครับ ต้องอาศัยการบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เพื่อดำรงชีวิต แยกได้อีก 4 กลุ่มเลยทีเดียวครับ
กลุ่มแรกคือ บริโภคพืชเป็นอาหาร พวกม้ากระต่ายวัว
กลุ่มที่สองคือ บริโภคเนื้อสัตว์เป็นอาหาร พวกสิงโต เสือ
กลุ่มที่สามคือ บริโภคทั้งสอง หรือ บริโภคทั้งพืช และ เนื้อสัตว์เป็นอาหาร เช่น คน เป็ด ไก่ หมู
กลุ่มที่สี่ พวกนี้อนาถาหน่อยพวกกินซากศพ แรงไปเอาเป็ว่า บริโภคซากสิ่งมีชีวิตเป็นอาหาร คือ แร้ง

ระดับที่สามคือ ผู้ย่อยสลาย (decomposer) สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ ต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้ว โดยการย่อยสลายสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วเป็นอาหาร เช่น รา แบคทีเรีย จุลินทรีย์
โดยทั้งสามต้องดำรงเป็นวัฏจักรตือ
ผู้ผลิต ถูกกินโดย ผู้บริโภค
ผู้บริโภคตาย ถูกย่อยสลายโดย ผู้ย่อยสลาย
ผู้ย่อยสลายเปื่อย กลายเป็นผู้ผลิตอีกทอด
สุดท้ายถ้าผู้ผลิตตาย จะถูกย่อยสลายโดย ผู้ย่อยสลาย

 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป