ขยายหน้าจอ
  • 1904เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ครอบครัว]ลูกพูดช้า พูดไม่ชัด ติดอ่าง พ่อแม่อย่าชะล่าใจ [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 "การพูด"ถือเป็นตัวชี้วัดได้อย่างหนึ่งว่าเด็กมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตสมวัยหรือไม่ เด็กบางคนพูดจาน่ารักน่าเอ็นดู พูดเป็นนกแก้วนกขุนทอง แต่เด็กบางคนโต จนตั้งไข่หัดเดินได้แล้วกลับพูดไม่ได้แม้แต่คำว่าพ่อและแม่ หรือบางรายกลายเป็นเด็กพูดไม่ชัดพูดติดอ่าง หรือ พูดแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องหากบุตรหลานของคุณกำลังมีอาการเหล่านี้ อย่าได้นิ่งนอนใจควรรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนหากปล่อยทิ้งไว้แล้วคิดว่าเดี๋ยวอาการเหล่านี้ก็หายไป บางทีก็สายเกินแก้

ปรียา หล่อวัฒนพงษา นักบำบัดทางการพูดและภาษา โรงพยาบาลมนารมย์ กล่าวว่า เรื่องของพัฒนาการของลูกน้อย เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษโดยเฉพาะการพูด ซึ่งหากถึงวัยเหมาะสมแล้ว ลูกยังไม่พูด พูดติดอ่างหรือพูดไม่ชัด ลักษณะแบบนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องปกติของเด็กและอย่าชะล่าใจคิดว่าเดี๋ยวเด็กก็พูดได้เอง แต่คือเหตุบอกว่าลูกของคุณอาจมีความผิดปกติทางการพูดและการสื่อสารก็ได้

"ความผิดปกติทางการพูดจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่กลุ่มแรกคือการพูดที่ผิดปกติหรือออกเสียงเพี้ยนอย่างเห็นได้ชัดหรือออกเสียงทางจมูกแทนที่จะเปล่งออกมาทางปาก และกลุ่มที่สองการพูดที่สื่อความหมายได้ยาก โดยที่ผู้พูดมีความรู้สึกไม่สบายใจในขณะที่พูดและผู้ฟังก็มีความรู้สึกไม่สบายใจในขณะที่ฟัง"

นักบำบัดทางการพูดและภาษา กล่าวต่อว่าจากข้อมูลผลการวิจัยของนักศึกษาปริญญาตรี-โทเกี่ยวกับการพูดของผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ พบว่า เด็กอายุ 3ขวบสามารถพูดได้ชัดทุกเสียง แต่ก็มีบางรายงานการวิจัยที่เขียนไว้ว่า เสียงส.เสือ ร.เรือ ยากต่อการออกเสียงเด็กอาจจะใช้เวลานานกว่าจะพูดได้ชัดก็ประมาณ 7 ขวบ และหลังจาก 7 ขวบไปแล้วการเรียนรู้ในทุกภาษาจะสอนได้ยากมาก

"ความผิดปกติทางการพูดที่เกิดขึ้นในเด็กส่วนใหญ่มักพบปัญหาหลายเรื่องตั้งแต่ไม่พูด กระทั่งพูดได้ เริ่มพูด แต่ว่าพูดแล้วไม่พัฒนาภาษาขึ้นมาคำพูด คำศัพท์มีน้อย ไม่สามารถที่จะนำคำศัพท์มาใช้ได้ไม่สามารถเรียบเรียงต่อเป็นประโยค ไม่สามารถบอกความต่อเนื่องหรือเล่าเรื่องไม่ได้ ส่วนอาการของการพูดไม่ชัดสังเกตได้จากการนำเสียงใดก็ได้มาทดแทน เช่น ช้อน กลายเป็น จ๊อน คำว่า สวยก็ออกเสียงเป็น จ๋วย หรือ กาน้ำ ก็ออกเสียงมีคำควบกล้ำเป็น กราน้ำแต่กรณีของการออกเสียงมีคำควบกล้ำพบได้ไม่บ่อยนักขณะที่อาการพูดที่ฟังไม่รู้เรื่องเลย คือ เว้นคำในสระท้าย เช่น คำว่า บ้านจะพูดว่า บ้า หรือ บ้าง โดยนำ ง.งู มาเติมแทน น.หนู เป็นต้น"

นักบำบัดทางการพูดและภาษาแนะวิธีการสังเกตบุตรหลานว่ามีปัญหาในเรื่องของการพูดหรือไม่โดยให้พ่อ-แม่หมั่นพูดคุยกับลูกและเปรียบเทียบพัฒนาการกับเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน หากมีปัญหาพูดไม่ชัดหรือสื่อความหมายถึงสิ่งที่เขารู้สึกไม่ได้ทั้งที่เพื่อนในวัยเดียวกันทำได้ ให้รีบพามาปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงและรับการรักษาที่ถูกวิธีซึ่งพัฒนาการของเด็กไม่ใช่เรื่องของการพูดอย่างเดียวแต่ยังมีเรื่องของพัฒนาการด้านร่างกาย สังคมและทักษะอื่นๆ

ทั้งนี้การบำบัดรักษาทางการพูดและภาษาถือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการรักษาแนวใหม่ของโรงพยาบาลมนารมย์ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพจิตแบบประเมินทางจิตวิทยาต่างๆ ได้ที่ www.manarom.comหรือหากต้องการรับคำปรึกษาจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยานักกิจกรรมบำบัดในด้านต่างๆสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร.0-2725-9595, 0-2399-2822

        

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า
 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป