ขยายหน้าจอ
  • 1853เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ปลูกผักรอบบ้านกินเอง เทรนด์ใหม่ของโลก [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 ผัดใบกะเพราราดข้าวที่มีใบกะเพราน้อยนิดเหมือนผักชีประดับ เมนูอาหารหรือเย็นตาโฟที่แทบจะมีแต่วิญญาณผักบุ้งเป็นท่อน ๆ ไม่กี่ชิ้นสะท้อนวิกฤติอาหารแพงขึ้น การทานอาหารที่จะหวังได้สารอาหารครบ 5หมู่จากอาหารจานเดียวก็ดูไม่เข้าที


ล่าสุดสำหรับเทรนด์ของประเทศต่าง ๆ ในการเพิ่มวัตถุดิบอาหารมากขึ้นคือการปลูกพืชผักทานเองในบริเวณรอบบ้านหรือในพื้นที่ของตัวเองที่มีอยู่ เช่นในประเทศเกาหลี ปลูกพริกใส่กระถางรอบบ้านเพื่อใช้บริโภคในการปรุงอาหารในบ้าน หรือในสหรัฐอเมริกาแนวโน้มการปลูกผักรอบรั้วบ้านทานเองมีปริมาณมากขึ้นเป็น 30-35%จากการปลูกผักทานเอง

"ค่าใช้จ่ายด้านอาหารของแต่ละครอบครัวมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้ถึง32%และรายจ่ายของครอบครัวที่มีรายได้น้อยส่วนใหญ่เสียไปกับค่าอาหารถึงครึ่งหนึ่ง และมีตัวอย่างบ้านที่ปลูกพืชผักทานเองจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารได้50% จากค่าใช้จ่ายด้านอาหารของแต่ละบ้านทั้งหมด" คุณวิฑูรย์เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย)ผู้จัดการแผนงานความมั่นคงทางอาหารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ในฐานะผู้บุกเบิกให้เกิดความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยสองมือของเราให้ข้อมูล

คุณวิฑูรย์ แบ่งการดำเนินงานนี้เป็น 2 ส่วน คือ ในชนบทที่มีพื้นที่ปรับเปลี่ยนจากการปลูกเพื่อค้าขายมาเป็นการปลูกเพื่อใช้ในครัวเรือนก่อนนำไปขายอย่างการปลูกข้าวและนำมากินในบ้านได้ตลอดปี แค่ข้าวที่ปลูกเองถือว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหารของครอบครัวนั้นได้ถึง 50%โดยแต่ละบ้านก็รวมตัวกัน 2-3 หลังซื้อเครื่องสีข้าวมาทำให้ได้ข้าวใช้กินตลอดปี

หากเป็นในเมือง ถ้าเป็นบ้านทาวน์เฮาส์หรือบ้านหลังเดี่ยวผู้อำนวยการไบโอไทย แนะนำว่าสามารถปลูกพืชอายุสั้นหรือพืชที่กินได้ตลอดทั้งปี อาทิ พริก ผักบุ้ง มะนาวฯลฯ แนวโน้มของคนปลูกพืชผักเหล่านี้มีมากขึ้น หลังจากน้ำท่วมลดลงเพราะเห็นความสำคัญของพืชผักที่อยู่ใกล้มือยามวิกฤติอาหารน้ำท่วม แต่ถ้าเป็นที่อยู่อาศัยอย่างคอนโดมิเนียม พื้นที่มีน้อยปลูกได้แต่พืชผักในกระถางอย่าง พริก มะเขือเทศ คะน้า

จากประสบการณ์ในการบุกเบิกงานด้านนี้ เขาเล่าว่าเคยพบเห็นสถานประกอบการที่มีเนื้อที่ก็สามารถให้พนักงานแบ่งพื้นที่มาปลูกพืชผักไว้ทานเอง หรือเจ้าของพื้นที่ในเมือง อย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานคร หรือการรถไฟแห่งประเทศไทยควรจัดสรรพื้นที่ให้กับคนเมืองที่ไม่มีพื้นที่ โดยเฉพาะที่อาศัยตามอาคารสูงได้มาปลูกพืชผักกินเอง นอกจากจะเป็นการใช้พื้นที่เป็นประโยชน์ประชาชนมีความมั่นคงทางอาหาร ได้ทานอาหารปลอดสารที่ปลูกเองแล้วยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองด้วย

"ตัวอย่างของการร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารร่วมกันวางแผนการผลิตเพื่อการบริโภคที่พบในหลายจังหวัดแล้ว หรืออย่างจังหวัดสุพรรณบุรี เครือข่ายมูลนิธิข้าวขวัญกับหอการค้าจังหวัดร่วมกับเกษตรกรปลูกข้าวพื้นบ้านสายพันธุ์เจ๊กเชยและเหลืองอ่อนโดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดรับซื้อในราคาที่ท้องตลาดขายกันในท้องถิ่นนอกจากประโยชน์ที่ชาวบ้านจะได้ทานและขายข้าวแล้วยังเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวดั้งเดิมของชาวสุพรรณบุรีด้วย"

ในเมื่อมนุษย์ยังคงต้องทานต่อไปท่ามกลางอาหารที่มีจำนวนน้อยลงไม่เพียงพอต่อการบริโภคของมวลมนุษยชาติการเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการปลูกพืชผักกินเองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยแก้ไขสถานการณ์เรื่องวิกฤติอาหารที่มีไม่เพียงพอและราคาแพงด้วยอีกทางหนึ่ง
ทีมา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  
 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป