ขยายหน้าจอ
  • 4555เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ม.6]เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

           วิชาเศรษฐศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาการนำเอาทรัพยากรที่มีอยู๋อย่างจำกัดมาจัดสรรจำหน่ายเพื่อบำบัดความต้องการของมนุษย์ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของเศรษฐศาสตร์
1เศรษฐศาสตร์มหภาค คือการศึกษาเสรษฐกิจของทั้งระบบได้แก่ รายได้ประชาชาติ ระดับราคาสินค้าและบริการทั้งหมดโดยทั้งไป เป็นต้น
2เศรษฐศาสตร์จุลภาค คือการศึกษาเศรษฐกิจของหน่อยย่อย เช่น การกำหนดราคาขายสินค้าแต่ละชนิด เป็นต้น


ความสำคัญของเศรษฐศาสตร์
ทางเลือก เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญ และต้องนำความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ในการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการที่ทำให้เกิดความพอใจสูงสุด
ทรัพยกรการผลิต หมายถึง ทรัพยากร ที่นำมาผลิตสินค้าและบริการ เรียกอีกอย่าง หนึ่งว่าปัจจัยการผลิต แบ่งเป็น 4 ประภเทคือ ที่ดิน แรงงาน ทุน
ที่ดิน จะ มีผลตอบแทนคือ ค่าเช่า
แรงงาน จะมีตอบแทนคือ ค่าจ้าง
ทุน จะมีผลตอบแทนคือ ดอกเบี้ย
ผู้ประกอบการ จะมีผลประกอบการคือ กำไร


 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป