ขยายหน้าจอ
  • 2688เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

บรรยากาศของดวงอาทิตย์ [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์openpassorn
 

ก๊าซที่ห่อหุ้มดวงอาทิตย์ อยู่ในระดับที่เราอาจสำรวจได้โดยอุปกรณ์ก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ เพื่อความเข้าใจในขั้นต้น เราอาจแบ่งบรรยากาศของดวงอาทิตย์ออกได้ เป็นสามระดับ คือ

๑. โฟโตสเฟียร์ (Photosphere)

เป็นก๊าซห่อหุ้มดวงอาทิตย์นับตั้งแต่ระดับพื้นผิว ลึกลงไปภายในดวงอาทิตย์จนถึงความลึก ประมาณ 250 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระดับลึกที่สุดที่เราอาจมองเห็นได้
๒. โครโมสเฟียร์ (Chromosphere)

เป็นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ในระดับเหนือโฟโตสเฟียร์ขึ้นมา ไม่ใช่บรรยากาศเรียบราบ หากแต่ประกอบด้วยลำ ก๊าซร้อนในลักษณะเป็นไอพ่นขึ้นสู่ระดับสูง และลำก๊าซร้อนที่เคลื่อนที่เป็นทางโค้งจากตำแหน่งหนึ่งถึงอีกตำแหน่งหนึ่ง เป็นจำนวนมากมาย
๓. คอโรนา (Corona)

เป็นสิ่งห่อหุ้มดวงอาทิตย์ อยู่ในระดับสูงจากลำก๊าซร้อนของโครโมสเฟียร์ขึ้นไป คอโรนานี้แผ่กระจายออกจากดวงอาทิตย์ ตรวจสอบได้ไกลถึงกว่าเจ็ดล้านกิโลเมตร จากดวงอาทิตย์ การตรวจสอบแสงจากคอโรนา ซึ่งสว่างเพียงหนึ่งในล้านของแสงสว่างจากตัวดวงอาทิตย์ แสดงว่าคอโรนานี้มีองค์ประกอบที่สำคัญสามประการ คือ

๓.๑ อิเล็กตรอนที่มีอุณหภูมิสูง
๓.๒ อนุภาคฝุ่นผงซึ่งโคจรวนรอบดวงอาทิตย์อยู่ในระยะใกล้ และสะท้อนแสงอาทิตย์
๓.๓ ไอออนของไอธาตุซึ่งร้อนจัด จนอิเล็กตรอนหลุดจากวงโคจรรอบอะตอมไปเป็นจำนวนมาก ไอออนเหล่านี้แผ่รังสีเฉพาะขนาดคลื่น คือ เป็นสเปกตรัมชนิดเส้น
 
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป