ขยายหน้าจอ
  • 1624เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ป้องกันภัยเงียบ...โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กเล็ก [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

ป้องกันภัยเงียบ...โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กเล็ก ก่อนสาย หูอักเสบ...จุดเล็กๆ อาจนำสู่โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ        


วิธีการสังเกตว่าเด็กมีพัฒนาการทางการได้ยินบกพร่อง เช่นเด็กจะมีพฤติกรรมไม่ค่อยใช้การสื่อสารด้วยการพูดมักใช้การแสดงท่าทางแทนไม่สนองตอบเมื่อเรียกพูดไม่ชัด เสียงที่เปล่งออกมาดังผิดปกติไวต่อการสั่นสะเทือน หรือการเคลื่อนไหวรอบตัว ซนและไม่มีสมาธิขาดความมั่นใจ อาจจะมีปัญหาทางด้านอารมณ์และการเข้าสังคม เป็นต้นเนื่องจากการอยู่ร่วมกันในสังคมจะใช้การสื่อสารด้วยภาษาเป็นหลักดังนั้นเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะต้องปรับตัวและพฤติกรรมมากมายเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นอกจากนี้ข้อมูลจาก พ.ญ.อดิศร์สุดา เฟื่องฟู ยังระบุว่าสมองเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ควบคุมการปฏิบัติการของพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็กโดยเฉพาะเด็กในช่วงอายุ 0-5 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงปฐมวัยและเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กซึ่งมีปัจจัยหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมพัฒนาการที่สมบูรณ์แข็งแรงของลูกน้อย ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญในลำดับต้นๆคือสุขภาพที่ดีของลูกน้อย จะส่งผลต่อพัฒนาการที่สมบูรณ์พร้อมในช่วงปฐมวัยและเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้ ความสำเร็จในการเรียนในระยะยาว ดังนั้นการดูแลสุขภาพลูกน้อยให้มีสุขภาพดีทำให้อวัยวะทุกส่วนมีความเข็งแรงสมองพัฒนาการได้อย่างเต็มที่จึงมีความสำคัญมากโดยพ่อแม่สามารถทำได้ทั้งด้านการส่งเสริม และด้านการป้องกันปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ดังกล่าวได้โดย

1.การส่งเสริมพัฒนาการของสมองในเด็กเกิดจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และฝึกทักษะทั้ง 5ด้านของเด็กได้แก่ ด้านการรับรู้ ด้านสังคมและอารมณ์ ด้านการพูดและภาษาด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งพ่อแม่สามารถส่งเสริมพัฒนาการผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 อย่างเป็นองค์รวม

2.การป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อพัฒนาการของลูกน้อยซึ่งลูกน้อยอาจจะได้รับปัจจัยเหล่านี้ ทั้งก่อนและหลังคลอด เช่นป้องกันภาวะการติดเชื้อของสมอง การคลอดก่อนกำหนด ภาวะเด็กขาดสารอาหารการได้รับคำปรึกษาทางพันธุกรรมการตั้งครรภ์ เป็นต้น

เชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกน้อยมีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญาที่สมบูรณ์ตามวัยดังนั้นการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของลูกน้อยให้สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทางที่ดีที่สุดคือควรเน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาโรคเพราะโรคบางอย่างอาจรุนแรงมากกว่าที่เราคิดหลายเท่าหากเราละเลยปล่อยให้ลุกลาม ทุกอย่างอาจจะสายเกินไปสำหรับลูกรักของท่านที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง นพ.สุรพงศ์ อำพันวงษ์ เรียบเรียงข้อมูลจาก ศ.พญ.อุษา ทิสยากร นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป