ขยายหน้าจอ
  • 2021เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

การออกแบบเบื้องต้น [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 


แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ
การออกแบบ(Design)หมายถึงการถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงานที่ผู้อื่นสามารถมองเห็นรับรู้หรือสัมผัสได้เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกันโดยมีความสำคัญอยู่หลายประการอาจถือได้ว่าการออกแบบคือการวางแผนการทำงานก็ได้ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจตรงกันอย่างชัดเจน อาจกล่าวได้ว่าผลงานออกแบบคือตัวแทนความคิดของผู้ออกแบบ ได้ทั้งหมดนั่นเอง

จุดมุ่งหมายของการออกแบบ
โดยทั่วไปก็เพื่อที่จะให้เกิดสิ่งที่ดีกว่าในด้านของประโยชน์และมีความ สวยงาม โดยพิจารณาจากความมุ่งหมายของแต่ละสาขา


ลักษณะของการออกแบบ
1.การออกแบบสองมิติ

2.การออกแบบสามมิติ


ประเภทของการออกแบบ

· การออกแบบผลิตผลิตเครื่องบริโภคเป็นการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิด เช่นการออกแบบเครื่องมือประกอบอาชีพเครื่องครัว เครื่องประดับ เป็นต้น
· การออกแบบกราฟฟิค (graphicdesign)เป็นการออกแบบที่เกี่ยวกับการอ่านและการดูนักออกแบบกราฟฟิคจะใช้ตัวอักษรสัญลักษณ์ ภาพประกอบ และภาพถ่ายเพื่อสื่อสารทางตาเห็นงานออกแบบกราฟฟิคมีหลายอย่างเช่น งานออกแบบหนังสือ นิตยสารเป็นต้น
· การออกแบบบริเวณว่างเป็นการออกแบบที่ว่างภายในและภายนอกอาหาร รวมทั้งโครงสร้างนั้นๆด้วยเช่น การออกแบบห้องประชุม

จุดมุ่งหมายของการออกแบบ

1.การออกแบบเพื่อประโยชน์ผู้ออกแบบโดยมากจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นจุดมุ่งหมายแระของการออกแบบซึ่งประโยชน์จะได้รับมีทั้ง ประโยชน์ในการใช้สอยและประโยชน์ในการติดต่อสื่อสาร
2.การออกแบบเพื่อความงามจุดมุ่งหมายในการออกแบบเพื่อให้ความงามจะเน้นประโยชน์ทางด้านจิตใจเป็นหลักซึ่งผลจากออกแบบจะทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความสุด


สิ่งต้องคำนึง

1.รูปแบบแสดงตัวตนหมายถึงรูปแบบที่แสดงสภาพแวดล้อมหรือรูปแบบที่บันทึก ภาพ สิ่งแวดล้อม

2.รูปสัญลักษณ์หมายถึงรูปแบบที่เป็นสื่อให้เข้าใจความหมายร่วมกันได้อาจจะสื่อให้เข้าใจได้เฉพาะกลุ่มย่อยๆหรืออาจสื่อให้เข้าใจระดับสากล

3.รูปแบบนามธรรมหมายถึงรูปแบบที่ตัดทอนดัดแปลงมาจากรูปแบบสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งจะมีลักษณะผิดแปลกไปจากรูปแบบตามความเป็นจริงแต่อาจจะสะท้อนความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่ประทับใจ
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป