ขยายหน้าจอ
  • 2380เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

ขลุ่ย [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

  ขลุ่ยเป็นเครื่องดนตรีไทยคิดทำขึ้นเองหรือได้รับอิทธิพลมาจากชาติใดไม่ปรากฎแน่ชัดชาติอื่นๆก็มีเครื่องดนตรีลักษณะเหมือนขลุ่ยของไทยเมหือนกันขลุ่ยของไทยเรานั้นเสียงเกิดจากลมที่เป่าเข้าทางช่องลมที่ดากอุดลมที่เป่าเข้าไปนั้นจะไปกระทบช่วงล่างที่บากไว้เรียก"ปากนกแก้ว"จึงเกิดเป็นเสียง การทำให้เสียงเปลี่ยนเป็นสูงต่ำจากการเปิด - ปิดนิ้วและใช้ลมบังคับ

ประเภทของขลุ่ย
1.ขลุ่ยเพียงออเป็นขลุ่ยที่ใช้อยู่ทั้วไปในวงเครื่องสาย วงมโหรีและวงปี่พากย์ไม้นวม เป็นขลุ่ยที่นิยมใช้เป่ากันมากที่สุดมีระดับเสียงอยู่ในช่วงปลานกลาง

2.ขลุ่ยรองออเป็นขลุ่ยที่มีระดับเสียงต่ำกว่าขลุ่ยเพียงออหนึ่งเสียงสมัยก่อนใช้เป่าในวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ขลุ่ยชนิดนนี้ปัจจุบันไม่มีแล้ว

3.ขลุ่ยเคียงออหรือขลุ่ยกนวดมีระดับเสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงออหนึ่งเสียงซึ่งตรงกับระดับเสียงของปี่ในจึงใช้เป่าแทนปี่ในบางเวลาเมื่อในสถานที่นั้นต้องการให้บรรเลงเสียงเบาๆ

4.ขลุ่ยหลิบ เป็นขลุ่ยขนาดเล็กที่สุดในบรรดาขลุ่ยของไทยมีเสียงสูงกว่าขลุ่ยเพียงออเป็นคู่ 4 คือปิดนิ้วมือหมดจะเป็นเสียงฟาขณะที่ขลุ่ยเพียงออเป็นเสียงโด

5.ขลุ่ยอู้ เป็นขลุ่ยขนาดใหญ่เสียงทุ้มต่ำคล้ายเสียงซออู้ นิยมใช้วงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ปัจจุบันหาคนที่ชำนาญในการเป่าขลุ่ยอู้ได้ยาก

การบำรุงรักษาขลุ่ย
1.ก่อนหรือหลังการเป่าขลุ่ย ควรทำควรสะอาดโดยการเช็ดทุกครั้ง แค่ห้าทนำไปล้างในอ่างน้ำ
2.อย่าใช้ขลุ่ยร่วมกับผู้อื่น
3.อย่าให้ขลุ่ยตก หล่น
4.ห้ามตกแต่ง ดัดแปลง แก้ไขรูขลุ่ยเพราะอาจทำให้ขลุ่ยเสียงเฟื้อน
5.หลักการใช้ควรเก็บใส่ถุง หรือแขวนในที่สะอาด ให้เรียบร้อย

 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป