ขยายหน้าจอ
  • 5362เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ม.3]วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตอนทรานซิสเตอร์และวงจรรวม [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 


             ทรานซิสเตอร์(Transistor)เป็นชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ที่นำมาจากสารกึ่งตัวนำ มีหลายชนิดแต่ละชนิดจะมีรูปร่างลักษณะที่ต่างกัน แต่จะมีส่วนที่เหมือนกันคือมี 3 ขากระแสไฟฟ้าหรือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเพียงเล็กน้อยที่ขาหนึ่งจะสามารถควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ปริมาณไหลผ่านอีกสองขาได้ทรานซิสเตอร์จึงสามารถทำหน้าที่เป็นสวิตซ์เปิดหรือปิดวงจรได้ดังนั้นการป้อนกระแสไฟฟ้าที่ขาของทรานซิสเตอร์จึงต้องป้อนให้ถูกโดยจำเป็ฯที่จะต้องรู้จักขาของทรานซิสเตอร์เสียก่อน มีดังนี้
]ขาเบสขาอีมิตเตอร์ขาคอลเล็กเตอร์
ทรานซิสเตอร์มี 2 ประเภทคือ NPN และ PNPNPN          PNP

การที่จะทำให้ทรานซิสเตอร์ทำงานได้จะต้องจ่ายไฟให้ที่ขาเบสซึ่งเป็นขาซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมกระแสไฟฟ้าที่ไหลจากขาคอลเล็กเตอร์ไปสู่ขาอิมิตเตอร์ กล่าวคือหากให้กระแสที่ขาเบสมากจะทำให้กระแสไหลผ่านขาคอลเลกเตอร์ไปสู่สู่ขาอิมิตเตอร์มากแต่ถ้าให้กระแสไหลที่ขาเบสน้อยกระแสที่ไหลผ่านขาคอลเลกเตอร์ไปสู่ขาอิมิตเตอร์น้อยลงไปปด้วยดังนั้นด้วยหลักการทำงานของทรานซิสเตอร์นี้ก็สามารถนำทรานซิสเตอร์ไปประกอบในวงจรต่างๆ ได้มากมายโดยเฉพาะในวงจรที่ต้องการควบคุมการไฟลของกระแสไฟฟ้าในวงจร

              เนื่องจากทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผลิตจากสารกึ่งตัวนำจึงมีหลักการทำงานที่เจาะจงคล้ายกับไดโอดแต่ทรานซิสเตอร์จะมีความสามารถพิเศษในด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้นมา

             ในบางครั้งเรามีความจำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายชิ้นพร้อมกัน จึงมีการประดิษฐ์วงจรรวม
(IntegratedCircuit) หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า IC (ไอซี) ซึ่งสร้างมาจากสารกึ่งตัวนำโดยการออกแบบที่เหมาะสม เป็นการนำเอาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมาใส่ไว้ในแผงวงจรขนาดเล็กๆ อันหนึ่งแล้วสามารถนำมาใช้ประกอบกับวงจรอื่นๆได้อย่างสะดวก สารกึ่งตัวนำอาจเป็นตัวต้านทานตัวเก็บประจุและทรานซิสเตอร์ขนาดเล็ก  การนำ ICมาใช้ในวงจรไฟฟ้าจะง่ายดว่าการต่อทรานซิสเตอร์โดยตรงเพราะ IC มีวงจรไฟฟ้า


[ แก้ไขล่าสุดโดยmindmapuเมื่อ2011-03-24 14:28 ]

 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป