ขยายหน้าจอ
  • 3369เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ม.3]วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตอนตัวเก็บประจุและไดโอด [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

  อะตอมเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุและยังแสดงสมบัติของธาตุ ภายในอะตอมประกอบด้วยอนุภาค 3 ชนิด คือ อิเล็กตรอนโปรตอน และนิวตอนนักวิทยาศาสตร์ได้สร้างชั้นส่วนอิเลฏทรอนิกส์ที่สำคัญเรียกว่าตัวเก็บประจุ(Capacitor)หรือตัวเก็บอิเล็กตรอน(Elections Storage)
เมื่อตัวต่อเก็บประจุเข้ากับแอมมิเตอร์โดยต่อขั้วบวกของแอมมิเตอร์เข้ากับขั้วบวกของตัวเก็บประจุและต่อขั้วลบของแอมมิเตอร์เข้ากับขั้วลบของตัวเก็บประจุเข็มของแอมมิเตอร์จะไม่เบน เนื่องจากไม่มีประจุอยู่ในตัวเก็บประจุแต่เมื่อนำตัวเก็บประจุไปต่อเข้ากับถ่านไฟฉาย ทิ้งไว้ประมาณ 10 วินาทีแล้วนำตัวเก็บประจุมาต่อแอมมิเตอร์เช่นเดิม

                ตัวเก็บประจุมีหลายชนิดแต่ทุกชนิดจะทำหหน้าที่อย่างเดียวกันคือเก็บประจุตัวเก็บประจุอย่างง่ายทำด้วยตัวนำไฟฟ้าสองแผ่นมาประกบกันแล้วคั่นด้วยฉนวนไฟฟ้า ตัวเก็บประจุเรียกชื่อตามฉนวนที่ใช้

                 ตัวเก็บประจุชนิดมีขั้ว คือขั้งบวก และขั้วลบ ดังนั้นเวลาใช้ต้องต่อให้ถูกขั้ว และจะต้องทราบว่าตัวเก็บประจุมีค่าความจุที่เหมาะสม ค่าความจุของตัวเก็บประจุใช้หน่วย ฟารัด (Farad)ใช้สัญลักษณ์ F[color=#669900 ]ไดโอด
                  โดยทั่วๆไป ไดโอด(Diode) ทำจากสารกึ่งตัวนำไดโอดมีรูปร่างลักษณะต่างๆ  ซึ่งขึ้นอยู่กับการนำมาใช้ในวงจร  ไดโอดมี 2ขาด้านหนึ่งเป็ฯขั้วลบหรือขั้วแคโทดส่วนขาด้านตรงข้ามจะเป็ฯขั้วบวกหรือขั้วแอโนด


ไดโอด มีหน้าที่ ควบคุมทิศทางการไหลของประจุไฟฟ้ามันจะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลในทิศทางเดียว และกั้นการไหลในทิศทางตรงกันข้ามดังนั้นจึงอาจถือว่าไดโอดเป็นวาล์วตรวจสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งซึ่งนับเป็นประโยชน์อย่างมากในวงจรอิเล็กทรอนิกส์

                    สำหรับLED(ไดโอดเปล่งแสง) นั้นขาทั้งสองจะยาวไม่เท่ากันขาที่สั้นเป็นขั้วลบส่วนขาที่ยาวกว่าจะเป็นขั้วบวกส่วนที่อยู่ในครอบพลาสติกจะเห็นว่าปลายใหญ่กว่าปลายขาบวก


 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป