ขยายหน้าจอ
  • 4699เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ม.3]วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ตอนตัวต้านทาน [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

เราสามารถควบคุมการทำงานของวงจรไฟฟ้า โดยนำอุปกรณ์และสารบางชนิดมาประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า

สารแต่ละชนิดมีสมบัติในการนำไฟฟ้าที่ต่างกัน หรือมีความต้านทานไฟฟ้าต่างกันถ้าเพิ่มค่าความต้านทานของตัวต้านทานจะมีผลให้กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทานนั้นมีค่าลดลงโดยให้ต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างปลายทั้งสองของตัวต้านทามมีค่าคงตัว
โดยทั่วไปตัวต้านทา([color=#669900 ]Resistor)นมี 2 ประเภทคือ

1.ตัวต้านทานคงที่ เป็นตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทานไม่เปลี่ยนแปลงผู้ใช้สามารถอ่านความต้านทานได้จากแถบสีที่คาดรอบตัวต้านทานซึ่งมีหน่อวยวัดเป็นโอห์ม2.ตัวต้านทานแปรค่าได้เป็นตัวต้านทานอีกชนิดหนึ่งที่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนค่าต้านทานได้ด้วยการหมุนหรือเลื่อนปึ่มปรับค่าเพิ่มหรือลดค่าความต้านทานหรือเปลี่ยนแปลงได้โยเปลี่ยนปริมาณแสงที่ตกกระทบตัวต้านทานชนิดนี้ว่า แอลดี อาร์ถ้าไม่มีแสงหรือปริมาณแสงน้อยตกกระทบที่ LDR น้อย LDR จะมีความต้านทานสูงแต่ถ้าปริมาณแสงตกกระทบ LDR มาก ค่าความต้านทานของ LDR จะน้อย

 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป