ขยายหน้าจอ
  • 3500เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ม.2]ธนาคาร [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 


ธนาคาร เป็นสถาบันการเงินที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องเงินและการแลกเปลี่ยนเงินตราธนาคารแห่งประเทศไทย
   เป็นธนาคารกลางของประเทศจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติแห่งประเทศไทยในปีพ.ศ. 2485 เปิดกิจการเมื่อวันที่
10 ธันวาคม พ.ศ.2485 โดยมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย ไชยยันต์ เป็นผู้ว่าการคนแรก
   ธนาคารแห่งประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
1.การออกบัตรและจัดพิมพ์ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะควบคุมปริมาณเงินและมีอำนาจในการออกธนบัตรแต่เพียงผู้เดียว
2.เป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลกิจกรรมต่างๆของธนาคารพาณิชย์ตามอำนาจกฎหมายในการตรวจสอบการดำเนินกิจการของธนาคารพาณิชย์
3.การเป็นนายธนาคารและที่ปรึกษาด้านนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำหน้าที่เป็นนายธนาคารของรัฐบาลประกอบด้วย
การให้บริการธุรกิจธนาคารแก่ส่วนราชการ
4.การบริการเงินสำรองระหว่างประเทศ ทำหน้าที่บริหารที่บริหารเงินสำรองระหว่างประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5.การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางการเงินดำเนินนโยบายเงินที่เมาะสมแก่เศรษฐกิจ

ธนาคารพาณิชย์ หมายถึงธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการธนาคารพาณิชย์ มีอยู่สามประเภท
1.ธนาคารไทย
2.ธนาคารสาขาต่างประเทศ
3.การประกอบกิจการวิเทศธนกิจ
บทบาทหน้าที่
1.การอำนวยสินเชื่อ
2.การระดมเงินออม
3.การเรียกเก็บเงินตราสารทางการเงิน
4.การให้ผลตอบแทนแก่เจ้าของหรือผู้ลงทุนในกิจการธนาคาร
5.การให้บริการต่างๆที่ให้ความสะดวกแก่ประชาชน
หน้าที่ของธนาคาร
1.การรับฝากเงิน
2.การให้กู้ยืมเงิน
3.การบริการอื่นๆ

ธนาคารที่ตั้งขึ้นเฉพาะกิจ

ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป