ขยายหน้าจอ
  • 3139เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ม.3]ต้นทุนและผลประโยชน์ [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 


ต้นทุนหมายถึงสิ่งต่างๆ ที่เราต้องยอมสละไป เช่น เวลา เงินทอง ปัจจัยการผลิต ความสุข เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ต้นทุ่นแบ่งออกเป็น

    ต้นทุนที่จ่ายจริงหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายออกไปจริงๆ วัดเป็นจำนวนเงินได้ เช่น นาย กต้องการชมภาพยนตร์ ค่าบัตรชมภาพยนตร์ใบละ 120 บาท ค่าเดินทางการกลับบ้านอีก30 บาท ดังนั้นต้นทุนที่จ่ายจริง 150 บาท

    ต้นทุนค่าเสียโอกาสหมายถึงสิ่งที่มูลค่าสูงสุดของกิจกรรมอื่นที่บุคคลอื่นๆไม่ได้รับเพราะบุคคลเลือกทำกิจกรรมนี้ เช่น นาย ข ไปดูภาพยนตร์ เป็น เวลาครึ่งวัน ทำให้นาย ขเสียเวลาไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่น เช่น อ่านหนังสือ ทบทวนบทเรียน

    ต้นทุนภายนอกหมายถึง การดำเนินกิจกรรมบริโภค หรือการผลิตทำให้เกิดเป็นผลเสียแก่บุคคลภายนอกที่มิได้เกี่ยวข้องกับการบริโภคเช่นการสูบบุหรี่ทำให้อากาศเป็นพิษ เป็นผลเสียต่อสุขภาพบุคคลอื่นๆที่อยู่ใกล้ๆผลประโยชน์
หมายถึง สิ่งที่ได้รับจาการดำเนินกิจกรรมนั้นๆ ได้แก่
    ผลประโยชน์โดยตรง หมายถึง ผลประโยชน์ที่ผู้ดำเนินกิจกรรมได้รับการดำเนินกิจกรรมนั้นๆโดยตรง
    ผลประโยชน์ภายนอกหมายถึงผลประโยชน์ที่เป็นผลดีแก่บุคคลภายนอกที่มิได้เกี่ยวข้องกับการบริโภคหรือการผลิตนั้น เช่น นาย จ แต่งสวนหน้าบ้านให้สวยงามมิใช่ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่เจ้าของบ้านหรือ นาย จ เท่านั้นหากก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่เพื่อนบ้านหรือผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาได้รับความพึงพอใจที่เห็นสิ่งที่สวยงาม
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป