ขยายหน้าจอ
  • 2103เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[สุขภาพ]ดื่ม 'นม' เพื่อชีวิตที่ดีกว่า [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 นม เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และครบทุกคุณค่าของสารอาหารที่ร่างกายต้องการ และยังมีความสำคัญกับผู้คนทุกเพศทุกวัยเพราะสารอาหารที่มีอยู่ในนมนั้น มีคุณค่าทั้งต่อการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และสร้างเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ด้วยคุณค่าของนมที่มีอยู่มากมาย

ดังนั้น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) จึงได้กำหนดให้วันที่ 1มิถุนายน ของทุกปี เป็น วันดื่มนมโลก เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์และกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนม โดยปัจจุบันมีมากกว่า 35ประเทศทั่วโลกที่ได้มีการจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก อาทิ จีน อินเดีย เวียดนาม อังกฤษ ออสเตรเลีย สวีเดน และเดนมาร์ก เป็นต้น
วิทยา ฉายสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการ วันดื่มนมโลก เริ่มขึ้นอย่างจริงจังเป็นเวลา 9 ปีแล้ว แต่ในประเทศไทย ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 4ที่จัดงานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานจากภาครัฐ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการรณรงค์และส่งเสริมให้คนไทยได้หันมาดื่มนมโคสดแท้กันมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค) เป็นตัวแทนในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
ในส่วนของรัฐบาล ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ดังเห็นได้จากโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนที่มีมาเป็นเวลาหลายปี ด้วยการให้เด็กก่อนวัยเรียนจนถึงชั้นประถมปีที่ 4ได้ดื่มนม จนมาถึงในปีนี้ เนื่องจากสภาพธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตน้ำนม จึงเกิดเหตุการณ์ปริมาณน้ำนมดิบล้นตลาด รัฐบาลจึงแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มระดับชั้นเรียนที่ได้ดื่มนม จากเดิมที่บริโภคถึงระดับชั้นประถมปีที่ 4เป็นระดับประถมปีที่ 6 นอกจากนี้ ยังเพิ่มปริมาณด้วยการให้เด็กได้ดื่มนมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ อีกด้วย
ส่วนปัญหาเรื่องคุณภาพน้ำนมตามที่เป็นข่าวนั้น วิทยา เห็นว่าหากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกันตรวจสอบผู้ประกอบการ ปัญหาเหล่านี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นอีก
ด้าน สัตวแพทย์ ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าประเทศไทยผลิตน้ำนมดิบได้มากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่คนไทยมีอัตราการดื่มนมเฉลี่ยเพียง 14 ลิตรต่อคนต่อปี ขณะที่อัตราบริโภคนมโดยเฉลี่ยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่ 60ลิตรต่อคนต่อปี และอัตราการดื่มนมทั่วโลกอยู่ที่ 103.9 ลิตรต่อคนต่อปี ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนไทยหันมาดื่มนมเพื่อสุขภาพมากขึ้นโดยเน้นการให้ความรู้ และกระตุ้นการสร้างนิสัยรักการดื่มนมในทุกเพศทุกวัย
สำหรับกิจกรรมวันดื่มนมโลกนั้น ช่วงเช้า คณะผู้จัดงานและผู้แทนของเด็กไทยจะเข้าพบนายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรายงานวัตถุประสงค์และรายละเอียดของกิจกรรมในวันงาน และตั้งแต่เวลา 11.00-20.00น. จะจัดกิจกรรม บริเวณลานด้านหน้า ดิจิตอลเกตเวย์ สยามสแควร์ ซอย 3 ประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้ถึงคุณประโยชน์ของการดื่มนมโคสดแท้, การสาธิตการทำไอศกรีมจากนมรูปแบบต่างๆ,การแสดง บอลลูนแมน และD-Dance เพื่อแสดงถึงความแข็งแรง, ร่วมดื่มและรับนมฟรี พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตของ ชิน ชินวุฒิ นอกจากนี้ ผู้เข้าชมงานยังได้ดื่มและชิมฟรีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมโคสดแท้ อาทิ ไอศกรีม โยเกิร์ต และเนยแข็ง เป็นต้น
นมสดมีคุณค่าทางโภชนาการ ช่วยพัฒนาการทั้งทางสมองและโครงสร้างร่างกาย ซึ่งภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพที่ดีจากการดื่มนมโคสดแท้ จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกเพศทุกวัยได้ร่วมกันดื่มนมเป็นประจำและต่อเนื่อง ทฤษดี กล่าว
ด้าน นพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กล่าวว่า การดื่มนมโดยเฉพาะนมโคสดแท้ 100%นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ดื่มแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศให้สามารถขายน้ำนมดิบได้มากขึ้น ตลอดจนช่วยผลักดันการสร้างช่องทางใหม่ในการทำธุรกิจโคนมและน้ำนมสดอีกทางหนึ่งด้วย จึงขอเชิญชวนคนไทยหันมาบริโภคนมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสาวๆ ที่รักสุขภาพ และบางครั้งไม่มีเวลารับประทานอาหารเช้า นมสดสามารถเป็นทางเลือกทางหนึ่งที่สามารถบริโภคได้ เนื่องจากมีสารอาหารที่ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์ เหมาะกับสภาพร่างกายที่สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทันที
ที่สำคัญคนที่ดื่มนมต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ ยังช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน ซึ่งกำลังเป็นโรคที่คุกคามประชากรทั่วโลก โดยโรคนี้มีผลกระทบต่อผู้หญิงหนึ่งในสามคน และผู้ชายหนึ่งในห้าคนทั่วโลกที่มีอายุ 50 ปีอีกด้วย


ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป