ขยายหน้าจอ
  • 1676เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[สุขภาพ]เช็กก่อนเลือกการออกกำลังกายที่เหมาะสม [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 


ไม่ว่าวิทยาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นเพียงใด แต่เราก็ยังไม่สามารถเอาชนะโรคร้ายต่างๆอาทิโรคมะเร็ง ถุงลมโป่งพอง ความดัน เบาหวาน หรือโรคอุบัติใหม่ได้อยู่ดีถ้าเกลียดกลัวการเจ็บปวด  ฉบับนี้มีวิธีป้องกันและการเตรียมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์มาแนะนำ


สิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีสุขภาพที่ดีคือสมรรถภาพทางกายซึ่งหมายถึงความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวัน ทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการทำงานได้นานถึงจะเหนื่อยหรือเมื่อเกิดความเหนื่อยล้าสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว
เราจะรู้ได้อย่างไรว่า เรามีสมรรถภาพทางกายที่ดี คำตอบคือต้องมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness Test)หมายถึงการวัดและประเมินผลความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายหรือสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆ เช่น ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ, ความอดทนของกล้ามเนื้อความเร็ว ความคล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัวความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจ เป็นต้น
หากเรามีการทดสอบสมรรถภาพทางกายจะทำให้ได้รับประโยชน์อย่างมากไม่ว่าจะเป็นการนำผลที่ได้รับจากการทดสอบมาเป็นแนวทางในการกำหนดรูปแบบและวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลการนำผลการทดสอบทั้งก่อนและหลังการออกกำลังกายมาเปรียบเทียบเพื่อประเมินถึงความก้าวหน้าทางด้านสมรรถภาพทางกายได้และยังสามารถนำไปวินิจฉัยเบื้องต้นถึงความบกพร่องด้านสุขภาพที่มีแนวโน้มที่อาจจะเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพหรือในวงการกีฬายังสามารถนำมาเป็นแนวทางในการคัดเลือกนักกีฬาได้อีก
สำหรับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย มีวิธีง่ายๆ หลายวิธี เช่น การวัดชีพจรขณะพักซึ่งชายหญิงที่มีอัตราการเต้นชีพจรต่ำกว่า 50 ครั้งต่อนาทีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ถ้าชายมีอัตราการเต้นชีพจรอยู่ระหว่าง 61-80ถือว่าปกติ หรือชายหญิงที่มีอัตราการเต้นชีพจร 81-90 ถือว่าสูงกว่าปกติเป็นต้น หรืออาจใช้วิธีดันพื้นภายใน 30 วินาที เพื่อทดสอบความแข็งแรงของกลุ่มกล้ามเนื้อแขนหัวไหล่และอก ถ้าหญิงอายุ 30-39 ปี ทำได้ 20 ครั้งขึ้นไปถือว่าดีมาก หรือชายอายุ 40-49 ทำได้น้อยกว่า 12 ครั้ง ถือว่าค่อนข้างต่ำ
นอกจากนี้ ยังมีวิธีการทดสอบด้วยการลุก-นั่งภายใน 30 วินาที เพื่อทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อท้องและลำตัวถ้าหญิงอายุ 20-29 ปี ลุกนั่งได้ 20 ครั้งขึ้นไปถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากถ้าชายอายุ 50-59 ปี ลุกนั่งได้น้อยกว่า 5 ครั้งถือว่าค่อนข้างต่ำแต่สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะใช้วิธีทดสอบโดยการลุกนั่งเก้าอี้ภายใน 30 วินาที เพื่อทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพก ต้นขาด้านหน้าและด้านหลัง ในการลุกขึ้นยืนและนั่งเก้าอี้ ถ้าหญิงอายุ 60-69 ปี และถ้าชาย อายุ 70-79 ปี ทำได้ 20-21 ครั้ง อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ถ้าน้อยกว่า 12 ครั้ง อยู่ในเกณฑ์ต่ำเป็นต้น
ส่วนเคล็ดลับในการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายมีวิธีง่ายๆ เช่น ควรเริ่มออกกำลังกายอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่หักโหมหรือเร่งเกินไป ก่อนการออกกำลังกาย ควรอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อและคลายอุ่นร่างกายหากจะรับประทานอาหารควรพักก่อน 20 นาที แล้วจึงรับประทานอาหารได้ควรดื่มน้ำสะอาดในแต่ละวันไม่น้อยกว่าวันละ 8 แก้วและนอนหลับอย่างเพียงพอวันละ 6-8 ชั่วโมงหากสังเกตเห็นว่าร่างกายมีอาการผิดปกติ เช่น แน่นหน้าอก หรือปวดหัวควรรีบไปพบแพทย์ทันที


ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป