ขยายหน้าจอ
  • 6414เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[สุขภาพ]ภาวะฉุกเฉินทางหัวใจ [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 


บ่อยครั้งที่ได้ยินข่าวการเสียชีวิตอย่างกะทันหันของคนดังไม่ว่าจะเป็นวงการบันเทิงหรือวงการกีฬาด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน และจากสถิติพบว่าปัจจุบัน "โรคหัวใจ"เป็นโรคฮิตอันดับต้นๆ ที่คนไทยเป็นกันมากขึ้นโดยเฉพาะหากการเกิดภาวะฉุกเฉินทางหัวใจยิ่งเท่ากับเพิ่มความเสี่ยงโอกาสการเสียชีวิต


ภาวะฉุกเฉินทางหัวใจ คือ ภาวะการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและมีอาการรุนแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคหัวใจ และผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับ

การรักษาอย่างทันท่วงที

อาการผิดปกติสำคัญที่บ่งชี้ว่า น่าจะมีสาเหตุมาจากโรคหัวใจ เช่นอาการเจ็บแน่นหน้าอกรุนแรง อาการหอบเหนื่อยหรือหายใจลำบากอาการใจสั่นจากมีภาวะหัวใจเต้นเร็วและแรงผิดปกติ อาการหน้ามืดหรือหมดสติ

อาการต่างๆ เหล่านี้ อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันโรคหัวใจล้มเหลวและโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นต้น บทความที่จะกล่าวต่อไปนี้จะพิจารณาในแง่ของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเป็นหลักเนื่องจากเป็นโรคที่พบมากขึ้นเรื่อยๆและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน

กลุ่มเสี่ยงโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แบ่งปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่

1. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ ซึ่งได้แก่

- เพศ จากข้อมูลทางสถิติที่ผ่านมา พบว่าพบผู้ชายป่วยเป็นโรคนี้มากกว่าผู้หญิง

- อายุมักพบผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในวัยกลางคนขึ้นไปถึงวัยสูงอายุกล่าวคือ อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไปในเพศชาย และอายุตั้งแต่ 55ปีขึ้นไปในเพศหญิง

- พันธุกรรมผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเดียวกันป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดร่วมด้วยโดยเฉพาะถ้าคนในครอบครัวที่เป็นโรคนี้เริ่มมีอาการตั้งแต่วัยกลางคนขึ้นไปบุคคลผู้นั้นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้มากกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้ร่วมด้วย

2. ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขได้ มีดังนี้

- โรคประจำตัวหรือโรคที่พบร่วมด้วย เช่น เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน เป็นต้น

- พฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งได้แก่ การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย ภาวะเครียดเรื้อรัง

การป้องกันการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่สำคัญที่สุด คือการควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของโรคโดยเฉพาะการควบคุมและรักษาโรคที่พบร่วมต่างๆ เช่น เบาหวานโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วนและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ได้แก่

- การงดสูบบุหรี่

- การควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วนจนเกินไป โดยการออกกำลังกายชนิดแอโรบิกเป็นประจำสม่ำเสมอครั้งละ 30 นาที อย่างน้อย 5 ครั้งต่อสัปดาห์

- การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น ปลา ผัก และผลไม้ งดรับประทานอาหารที่มีรสมันจัด หรือมีคอเลสเทอรอลสูง

- การผ่อนคลายจิตใจเพื่อลดภาวะเครียดที่มา: หนังสือพิมพ์สยามกีฬา โดย รัชนก อมรรักษากุล
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป