ขยายหน้าจอ
  • 2709เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[ม.5]รายได้ประชาชาติ [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

ความสำคัญของบัญชีรายได้ประชาชาติและ ระบบบัญชีรายได้ประชาชาติ

    กิจกรรมทาง เศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการผลิต การบริโภคการใช้ปัจจัยการผลิต มูลค่าที่คำนวณได้จากกิจกรรมทาง เศรษฐกิจเรียก “รายได้ประชาชาติ” (National Income)

    1. ความสำคัญของบัญชีรายได้ประชาชาติ การที่รัฐบาลและเอกชนจะรู้ว่า เศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมาเป็นอย่างไร สัดส่วนการผลิตด้านเกษตร และอุตสาหกรรมร้อยละเท่าไรของ
    ผลผลิตทั้งหมด รายได้ประชากรมาจากไหน รายจ่ายการบริโภค
    การลงทุน รายจ่ายของรัฐบาล และการส่งออกสุทธิมีมากน้อยเท่าไร ฯลฯ การวิเคราะห์สิ่งที่ต้องการรู้ จะวิเคราะห์ได้จาก บัญชีรายได้ประชาชาติ  

2. ระบบบัญชีรายได้ประชาชาติการจัดทำบัญชี
รายได้ประชาชาติ อย่างเป็นระบบ (มีข้อมูลอ้างอิงเป็นหลักฐาน)
มีมาเมื่อไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาระบบเรื่อย ๆ จนมีระบบชัดเจนอยู่ 3 ระบบ คือ
1) ระบบขององค์การสหประชาชาติ ระบบนี้ใช้กับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ แบบเสรีนิยมและเป็นประเทศสมาชิก ขององค์การสหประชาชาติ        
                
คลิกเพื่อดูภาพขยาย ภาพเคลื่อนไหวที่ 2.1 ความสำคัญของรายได้ประชาชาติ
    2) ระบบของประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบนี้ก็ใช้กับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจ แบบเสรีนิยม มีประเทศอเมริกาใช้ประเทศเดียว
    3) ระบบของกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์ ระบบนี้ใช้กับกลุ่มประเทศคอมมิวนิสต์

ประเทศไทยจัดทำบัญชี รายได้ประชาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 มีระบบแบบ “ระบบบัญชีรายได้ประชาชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 มีระบบแบบ “ระบบบัญชี รายได้ประชาชาติ” ผู้มีหน้าที่จัดทำคือ” กองบัญชีรายได้ประชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
 
ถอยกลับ ถัดไป