ขยายหน้าจอ
  • 1456เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

[สุขภาพ]มะเร็งลำไส้ใหญ่ ไม่เลือกเพศและวัย [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 


โรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรทั้งหญิง ชายทั่วโลก คือ มะเร็งปอด รองลงมา มะเร็งลำไส้ และ มะเร็งเต้านม ประเทศไทยพบว่าโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งเช่นกัน โดยมะเร็งที่ทำให้เสียชีวิตมากที่สุด คือ มะเร็งตับ มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่
คนไทยเป็น “มะเร็งลำไส้ใหญ่” ในอัตราประชากรชาย 10.9 คน ต่อประชากร 100,000 คน และในผู้หญิงมีอัตราส่วนอยู่ที่ 7.3 คน ต่อประชากร 100,000 คน ทั่วโลก พบผู้ป่วยใหม่โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ประมาณ 1 ล้านคนต่อปี ในการนี้จะเสียชีวิตสาเหตุจากโรคประมาณ 0.5 ล้านคนต่อปี ส่วนในประเทศไทย ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2546 พบโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ส่วนที่อยู่ในช่องท้องในผู้หญิง 5.2 รายและในส่วนลำไส้ตรง 2.6 ราย ต่อประชากรหญิง 100,000 คน ในผู้ชาย พบมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนอยู่ในช่องท้อง 7.4 ราย และในส่วนลำไส้ตรง 3.7 รายต่อประชากรชาย 100,000 คน
สถิติมะเร็งลำไส้ใหญ่ในประเทศไทย
จากกราฟจะเห็นได้ว่า ในเพศชายจะพบผู้ป่วยที่เป็นมะเล็งลำไส้ อยู่อันดับที่ 1 (ดังกราฟที่ 1) และพบผู้ป่วยที่เป็นมะเล็งลำไส้ในเพศหญิง อยู่ในอันดับที่ 3 ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆ ของโรคมะเร็ง (ดังกราฟที่ 2)
กราฟที่ 1 แสดงโรคมะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในเพศชาย ปี 2554
ที่มา : รายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล ฉบับที่ 27 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554)
หน่วยงานทะเบียนมะเร็ง กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ อ้างใน http://www.nci.go.th
กราฟที่ 2  แสดงโรคมะเร็งที่พบบ่อย 10 อันดับแรกในเพศหญิง ปี 2554

ที่มา : รายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล ฉบับที่ 27 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554)
หน่วยงานทะเบียนมะเร็ง กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ อ้างใน http://www.nci.go.th  
ในช่วงอายุที่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้มากที่สุด คือ ช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จากกราฟจะเห็นได้ว่าช่วงอายุที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ในเพศชายเยอะที่สุด จะอยู่ในช่วงอายุ 65-69 ปี และช่วงอายุที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ในเพศหญิงเยอะที่สุด จะอยู่ในช่วง 55-59 ปี (ดังกราฟที่ 3)
กราฟที่ 3 แสดงจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้แยกตามช่วงอายุ ปี 2554
ที่มา : รายงานทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาล ฉบับที่ 27 (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554)
หน่วยงานทะเบียนมะเร็ง กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ อ้างใน http://www.nci.go.th
ปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ ได้แก่
- อายุ 50 ปี หรือมากกว่า
- มีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
- คนที่มีประวัติเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่, มะเร็งรังไข่, มะเร็งมดลูก และมะเร็งเต้านม มาก่อน
- คนที่เคยมีติ่งเนื้อ (Polyps) ในลำไส้ใหญ่
- คนที่เคยเป็นโรคลำไส้ใหญ่อักเสบ
- โรคอ้วน
- สูบบุหรี่
วิธีการป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
- รับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ รับประทานอาหารที่มีผักผลไม้มากๆ หลีกเลี่ยงอาหารพลังงานสูง เช่น ของ หวานของมันเพื่อหลีกเลี่ยงโรคอ้วน
- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- งดสูบบุหรี่
- ทำการตรวจคัดกรองโรคกรณีที่มีปัจจัยเสี่ยง หรือมีอาการชวนสงสัยว่าอาจจะเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่
“มะเร็ง” เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประชากรโลก ผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งมีสถิติสูงกว่าอุบัติเหตุและโรคหัวใจ ข้อมูลองค์การอนามัยโลกพบว่าประชากรโลกเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกๆปี จนคาดว่าจะเพิ่มเป็น 9 ล้านคน ในปี 2559 และเพิ่มเป็น 11.4 ล้านคน ในปี 2573

ที่มา : เว็บสารสนเทศสุขภาพไทย
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป