ขยายหน้าจอ
  • 8727เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

โมเลกุล โมเลกุลคืออะไร มวลโมเลกุล อะตอม (Molecule) [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

โมเลกุล  molecule คืออะไร
ความหมายของโมเลกุล
เรามาดูความหมายของโมเลกุลกัน…
โมเลกุล (Molecule) หมายถึง ส่วนที่เล็กที่สุดของสารประกอบซึ่งยังคงคุณสมบัติของสารนั้นไว้ โมเลกุลประกอบขึ้นด้วยธาตุเดียวหรือหลายธาตุ มายึดติดกันตามโครงสร้างของอะตอม


สิ่งใดที่เรียกว่าโมเลกุลแล้วโมเลกุลคืออะไร…
โมเลกุล (Molecule) คืออนุภาคที่ไม่ซับซ้อนของสสารซึ่งส่งผลกับปฏิกิริยาเคมี มันคือกลุ่มของอะตอม 2-3 อะตอมที่เชื่อมต่อกัน อะตอมอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ เช่น โมเลกุลของน้ำเกิดจากไฮโดรเจน 2 อะตอมรวมตัวกับออกซิเจน 1 อะตอม โมเลกุลของออกซิเจนเกิดจากออกซิเจน 2 อะตอมเชื่อมต่อกัน ความจริงแล้วโมเลกุลคืออะไร
โมเลกุล คือ หน่วยโครงสร้างที่เล็กที่สุดของธาตุที่สารประกอบที่สามารถอยู่ได้เป็นอิสระ และยังคงแสดงสมบัติของธาตุหรือสารประกอบนั้น ๆ โดยสมบูรณ์ โมเลกุลเกิดจากอะตอมรวมกัน

มวลของโมเลกุล

มวลโมเลกุล เนื่องจากโมเลกุลมีขนาดเล็กมากเช่นเดียวกับอะตอม ดังนั้น มวลของโมเลกุลจึงนิยมบอกเป็นค่าเปรียบเทียบ

ลักษณะสำคัญของมวลโมเลกุล
  1. มวลโมเลกุลไม่มีหน่วย เพราะเป็นค่าเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
  2. มวลของสาร 1 โมเลกุล คือมวลที่แท้จริงของโมเลกุลนั้น ๆ 1 โมเลกุล
  3. มวลโมเลกุลคำนวณได้จากมวลอะตอมรวมกัน เพราะโมเลกุลเกิดจากอะตอมรวมกัน หรือได้จากมวลของสาร1 โมเลกุล เปรียบเทียบค่ามาตรฐาน
  4. มวลมาตรฐานที่ถูกเปรียบเทียบต้องมีค่าเท่ากันหมดในทุก ๆ โมเลกุล 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป