ขยายหน้าจอ
  • 2123เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

รู้ทันภัย...สารเคมี [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

ช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์สารเคมีรั่วไหลติดต่อกันหลายครั้ง ส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยในชุมชนบริเวณโดยรอบโรงงานอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงมีข้อแนะนำวิธีป้องกันอุบัติภัยสารเคมีสำหรับประชาชนทั่วไปมาฝาก ดังนี้


[align=-webkit-auto]  


          วิธีป้องกัน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับชนิด และอันตรายของสารเคมีที่อยู่ในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ รวมถึงเรียนรู้วิธีป้องกัน และวิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยกรณีสารเคมีรั่วไหลในเบื้องต้น ตลอดจนเตรียมความพร้อมรับมือสารเคมีรั่วไหล และติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมีในพื้นที่ตลอดเวลา

          การปฏิบัติตนกรณีสารเคมีรั่วไหล หากสังเกตพบสิ่งผิดปกติของสภาพแวดล้อมโดยรอบที่บ่งชี้ว่าเกิดสารเคมีรั่วไหล เช่น ได้กลิ่นเหม็นฉุน มีไอหรือควัน มีคราบน้ำมันลอยในน้ำ เป็นต้น ให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปอยู่ทางด้านเหนือลม หรือบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกในระยะไม่ต่ำกว่า 300 เมตรทันที พร้อมนำผ้าหรือหน้ากากมาปิดใบหน้าและจมูก เพื่อป้องกันการสูดดมสารพิษเข้าสู่ร่างกาย จากนั้นให้โทรแจ้งหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินมาดำเนินการควบคุม โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของสี กลิ่น และชนิดของสารเคมีที่รั่วไหล สถานที่เกิดเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และสภาพแวดล้อมโดยรอบที่เกิดเหตุ เป็นต้น จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถวางแผนการระงับการรั่วไหลของสารเคมีและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

          หากพบเห็นผู้ได้รับอันตรายจากการสารเคมี ให้รีบนำผู้ป่วยออกมารับอากาศบริสุทธิ์ หากผู้ป่วยหยุดหายใจให้รีบช่วยเหลือโดยวิธีผายปอด หากสัมผัสถูกสารเคมี ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดมากๆ และถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีออก กรณีสารเคมีเข้าตา ให้ลืมตากว้างๆ ในน้ำสะอาด พร้อมรีบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทันที โดยแจ้งประเภทและลักษณะของสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกาย เพื่อประโยชน์ต่อการวินิจฉัยทางการแพทย์
 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป