เวอร์ชันเต็ม: [-- อัตราส่วนตรีโกณมิติ --]

Karmins สารานุกรม,นานาสาระ,การศึกษา -> วิชาคณิตศาสตร์ -> อัตราส่วนตรีโกณมิติ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

openpassorn 2012-04-02 14:01

อัตราส่วนตรีโกณมิติ

    อัตราส่วนตรีโกณมิติ  หมายถึง อัตราส่วนของความยาวด้านสองด้านของสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งจะมีชื่อเรียกดังนี้
    

    


        Sine A ไซน์ของมุม A หรือเขียนย่อว่า sin A  หาได้จาก  อัตราส่วนของความยาวด้านตรงข้ามมุม A  ต่อความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก
    
        Cos A
   โคไซน์ของมุม A หรือเขียนย่อว่า  cos A  หาได้จาก อัตราส่วนของความยาวด้านประชิดมุม A  ต่อความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก
    
        Tangent A
   แทนเจนต์ของมุม A หรือเขียนย่อว่า  tan A  หาได้จาก อัตราส่วนของความยาวด้านตรงข้ามมุม A  ต่อความยาวด้านประชิดมุม A
    
        Cotangent A   โคแทนเจนต์ของมุม A หรือเขียนย่อว่า  cot A  หาได้จาก อัตราส่วนของความยาวด้านด้านประชิดมุม A  ต่อความยาวด้านตรงข้ามมุม A
    
       Secant A  ซีแคนต์ของมุม A หรือเขียนย่อว่า sec A  หาได้จาก อัตราส่วนของความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก   ต่อ ความยาวด้านประชิดมุม A
    
       Cosecant A  โคซีแคนต์ของมุม A หรือเขียนย่อว่า  cosec A  หาได้จาก อัตราส่วนของความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก   ต่อ ความยาวด้านตรงข้ามมุม A            


เวอร์ชันเต็ม: [-- อัตราส่วนตรีโกณมิติ --] [-- top --]


Powered by phpwind v8.7 Code ©2003-2011 phpwind
Time 0.031406 second(s),query:2 Gzip enabled