Logo Website


Big Banner
Banner Book
Download Math Kit Ebook

Math Kit EBook

(สรุปแก่นคณิตศาสตร์ม.ปลาย)


    เอกสารประกอบการเรียนนี้ (สรุปแก่นคณิตศาสตร์ม.ปลาย) ถูกจัดทำทำในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิค รูปแบบไฟล์ PDF สามารถเปิดได้บนอุปกรณ์มาตรฐานโดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ตามหลักของชั้น ม.ปลาย แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ รวมทั้งข้อสอบเก่า พร้อมตัวอย่างการใช้งานสูตรทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ที่ถูกจัดทำอย่างเป็นระเบียบ อ่านเข้าใจง่าย ง่ายต่อผู้ที่ต้องการศึกษาด้วยตนเอง และในเอกสารชุดนี้ยังประกอบไปด้วย โจทย์ เสริมต่างๆ ที่พร้อมด้วยคำแนะนำวิธีการทำโจทย์

Banner
 
เนื้อหาภายในเล่ม Math Kit EBook Version 3L (กรกฎาคม 2557)
  • เนื้อหาคณิตศาตร์ม.ปลายสรุปละเอียด เพื่อเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์
  • ตัวอย่างการใช้งานสูตรต่างๆ
  • แบบฝึกหัด พร้อมแนวคิดวิธีทำอย่างละเอียด
  • มีจำนวนหน้าทั้งหมดรวมๆ กว่า 200 หน้า
  • ขนาดไฟล์เล็ก ใช้เวลาดาวน์โหลดไม่นาน เพียงแค่ไม่ถึง 5MB. เท่านั้น พร้อมที่จะพกพาไปบนอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเสริมความรู้ระหว่างเวลาว่าง
  • สามารถนำไปอ่านบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้อย่างสะดวก
  • เอกสารสรุปแก่นคณิตศาสตร์ม.ปลาย เป็นลิขสิทธิ์ของคณิน อังศุนิตย์ ซึ่งได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ EBook ฉบับนี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ แบบส่วนบุคคลให้อ่านฟรี เพื่อทำการศึกษา ทางผู้จัดทำไม่อนุญาตินำไปใช้งานด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้วยตนเอง โดยไม่รับอนุญาติ (การนำไปใช้ในงานอื่นๆ ต้องได้รับการอนุญาติก่อน)