ขยายหน้าจอ
  • 14582เข้าชม
  • 0ตอบกลับ

แผนภาพ เรื่อง ประสิทธิภาพของแผนภาพ [คัดลอกลิงค์]

ถอยกลับ ถัดไป
ออฟไลน์karminsc
 

— หัวข้อนี้ปักหมุด โดย karminsc เมื่อเวลา(2012-03-27) —
        เมื่อพูดเรื่องแผนภาพ แผนภาพคืออะไร แผนภาพคือสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำข้อมูล  โดย เราสามารถทำแผนภาพแบบง่ายซึ่งทุกคนรู้จักกันทั่วไปคือ mindmap(แผนที่ความคิด) และ conceptmap(ผังมโนภาพ)

        แผนภาพของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของแต่ละคน
ขั้นตอนการสร้างแผนภาพแบบง่ายๆ
1.วิเคราะห์ข้อมูลที่จะทำเป็นแผนภาพ
2.ทำแผนภาพ
3.ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแผนภาพ

ประสิทธิภาพของแผนภาพ คือ
1.สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายกว่าประโยคหรือข้อความ มองเพียงครังเดียวก็สามารถ
เข้าใจเรื่องได้ทั้งหมด
2.แผนภาพช่วยในการจัดระเบียบข้อมูล โดยเฉพาะตาราง จะทำให้บรรจุข้อมูลลงในรูป
ได้ดีและ ช่วยป้องกันไม่ให้ข้อมูลตกหล่นได้เป็นอย่างดี
3.แผนภาพ คือการโยงความสัมพันธ์ บนระนาบจึงเหมาะกับการแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างกัยขององค์ประกอบสองอย่างขึ้นไป (แผนที่ความคิด(mindmap))
4.แผนภาพใช้ลูกศรช่วยในการถ่ายทอดข้อมูลเป็นอย่างดี จึงสามารถแสดงความ
สัมพันธ์ ลำดับก่อนหลังได้เป็นอย่างด เมื่อใช้แผนภาพแสดงความัมพันธ์แล้ว เราจะ
เข้าใจข้อมูลได้ง่ายกว่าประโยค หรือข้อความ


      ศิลปะในแผนภาพ
         แม้เป้าหมายสูงสุดของแผนภาพคือ การคิดและการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่เราไม่ควรลืมศิลปะหรือความสวยงามของการเขียนแผนภาพไป
แผนภาพที่สวยงามจะช่วยดึงดูดให้คนสนใจ และช่วยให้แนวคิดต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอได้รับการยอมรับได้ง่ายขึ้น

         แผนภาพที่มีความโดดเด่นสะดุดตาผู้อ่านถือเป็นแผนภาพที่ดี เช่นเดียวกับแผน
ภาพที่จัดระเบียบความคิดที่ยุงเหยิงในความคิดของเรา ให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย ถือว่าเป็นการเขียนแผนภาพระดับแนวหน้าเลยทีเดียว

แผนภาพแบบต่างๆ
         1.แบบพื้นฐาน ที่ประกอบไปด้วย รูปเรขาคณิต ลูกศร หรือคีน์เวิร์ด แค่ใส่
คีย์เวิร์ดลงในรูปทรงแล้วก็กลายเป็นแผนภาพได้แล้ว
         2.แบบตาราง ซึ่งเอาเส้นตรงมาตัดแบ่งรูปสี่เหลี่ยมล้วนๆ ทำให้เราสามารถจัดระเบียบข้อมูลมากได้อย่างง่ายดาย
         3.แบบกราฟ สามารถใช้โปรแกรม ในการสร้างกราฟได้อย่างสวยงาม
และง่ายดาย
         4.แบบภาพ การนำภาพประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปคน รูปสัตว์ รูปอุปกรณ์
มาใช้งานอย่างเหมาะสม จะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกขวา

     ขั้นตอนสร้างแผนภาพ
         1.เลือกคีย์เวิร์ดออกมา
ให้เขียนคีย์เวิร์ดจากข้อมูลที่ทราบอยู่ก่อนแล้วออกมาให้มากที่สุด ใช้สายตามองเนื้อหาทั้งหมด และใช้ลูกศรเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคีย์เวิร์ดเหล่านั้น
1.1 ทำเครื่องหมายบนคีย์เวิร์ด โดยแบ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด สิ่งอื่นๆที่อยู่ตรงข้ามกับหัวข้อหลัก อื่นๆที่ไม่เข้าพวก
1.2 เขียนคีย์เวิร์ดลงกระดาษ สิ่งที่สำคัญในข้ันตอนี้คือให้ล้อมรอบีย์เวิร์ดที่เขียนออกมา
ด้วยรูปทรงต่างๆ
1.3 ใช้ลูกศรเชื่อมความสัมพันธ์
2.ทำให้ภาพราวมองเห็นชัดเจน
เป็นการเขียนร่างแผนภาพเพื่อรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ
2.1 กำหนดชื่อเรื่องและใส่ลงในแผนภาพ
2.2 จินตนาการรูปที่จะใช้และตำแหน่งของรูปโดยรวมในแผนภาพ หลังจากตั้งชื่อเรื่อง
แล้ว ให้ใส่ใจความหลักลงไปใต้ชื่อเรื่อง แล้วจัดวางภาพตามความเหมาะสม
2.3 ใส่รูปทรงต่างๆลงในแผนภาพก่อน  หลังจากจัดวางภาพของแผนภาพโดยรวมแล้ว
ให้เริ่มจากการใส่รูปทรงต่างๆ ลงไปในแผนภาพก่อน

ข้อควรจำ ใส่รูปทรงต่างๆในแผนภาพก่อน ข้อความค่อยเขียนในภายหลัง

3.กำหนดและใส่องค์ประกอบแต่ละส่วนให้เรียบร้อย
3.1 ใส่คีย์เวิร์ดลงไปในรูปแล้วเชื่อมด้วยลูกศร ให้ใส่คีย์เวิร์ด ลงไปในรูปเหล่านั้นให้ครบถ้วน
3.2 เขียนใจความหลักด้วยประโยคสั้นๆ เมื่อได้ภาพที่เกือบจะเสร็จเรียบร้อยค่อยใส่ความหลักของแผนภาพ
3.3 เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วนตามความจำเป็นตรวจสอบความถูกต้อง ให้ค้นหาคำที่สะกดผิดหรือตกหล่นให้เรียบร้อย หากผิดพลาดให้แก้ไขให้เรียบร้อย

 
สวัสดีครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ karmins.com ครับ
กล่องตอบกลับด่วน
จำกัด255 ตัวอักษร
กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
 
ถอยกลับ ถัดไป