แนวข้อสอบเข้าม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

Openpassorn
แนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1. สิ่งมีชีวิตใดบ้างที่มีจำนวนเซลล์ต่างจากพวก
พยาธิ
ยูกลีนา
พารามีเซียม
อะมีบา

2.บุคคลใดน่าจะมีความดันโลหิตสูงมากที่สุด
วัยรุ่น
เด็กทารก
ผู้สูงอายุ
วัยทำงาน

3. น้ำเลือดประกอบด้วยน้ำเท่าไร
95 %
91 %
80 %
75 %

4. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดที่นำมาใช้ถนอมอาหาร
รังสีอินฟราเรด
คลื่นไมโครเวฟ
รังสีอัลตราไวโอเลต
รังสีแกมมา

5. เส้นเลือดแดงกลายเป็นดำ เมื่อไหลผ่านอวัยวะใด
หัวใจห้องบน
หัวใจห้องล่าง
เส้นเลือดฝอย
ปอด

6. ระบบนิเวศม์จะอยู้ได้ถ้ามีสิ่งมีชิวิตใดปริมาณมากที่สุด
ข้าว
คน
แมลง
นก

7. บุคคลประเภทใดที่ต้องบริโภคอาหารจำพวกนม ปลาที่กินได้ให้มากเป็นพิเศษ
กรรมกร
สตรีมีครรภ์
วัยทำงาน
นักกีฬา

8. สารสีดำที่มีลักษณะเหมือนถ่านซึ่งได้จากการเผาอาหารธุาตอะไร
ธาตุออกซิเจน
ธาตุเหล็ก
ธาตุคาร์บอน
ธาตุไนโตรเจน

9. อะไรที่เซลล์สัตว์ไม่มี แต่เซลล์พืชมี
ไซโทพลาซึม
ผนังเซลล์
นิวเคลียส
เยื่อหุ่มเซลล์

10. ดวงอาทิตย์จัดเป็นแสงสีใด
สีแดง
สีส้ม
สีขาว
สีเหลือง

11. เอมไซต์ในกระเพาะอาหารทำงานได้ดีที่สุดในสภาวะ
กรด
เบส
กลาง
ผสมผสาน

12. หากพบว่าดินเป็นกรดควรแก้ปัญหาดินมีสภาพเป็นกรดอย่างไรจึงจะดีที่สุดและส่งผลเสียน้อยที่สุด
ใส่ปุ๋ยเคมี
ใส่ปูนมาร์ล
ใส่ปูนขาว
ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์

13. กัมมันตรังสี คืออะไร
ธาตุที่สามารถสร้างความเป็นกรดได้
ปรากฏการณ์ที่ธาตุแผ่รังสีเอง
ชื่อเรียกธาตุที่มีคุณสมบัติในการแผ่รังสีเอง
ปฏากฏการ์ส่งผลให้ธาตุชนิดต่างๆสามารถแผ่นรังสีได้
14. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
ข้าวบูด       ดอกไม้เหี่ยว
แก้วแตก      กิ่งไม้หัก

15.กรดในข้อใดที่ได้จากพืช
กรดเกลือ    กรดซัลฟิวริก
กรดอะซิติก   กรดไนตริิ

16. ถ้าต้องการทำน้ำคลองที่ขุ่นใก้กลายเป็นน้ำสะอาดจะใส่สารชนิดใดลงในน้ำ

เกลือแกง   สารไอโอดีน
ด่างทับทิม    สารส้ม

17.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับดอกไม้
ดอกครบส่วนจัดเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ
ดอกไม่สมบูรณ่์เพศจัดเป็นดอกสมส่วนเสมอ
ดอกไม่ครบส่วนจัดเป็นดอกสมบูรณ์เพศเสมอ
ดอกสมบูรณ์เพศจัดเป็นดอกสมส่วนเสมอ

18. พืชชนิดใดใช้เป็ฯอาหารให้กับหนอนไหม

มันสำปะหลัง
ใบหม่อน
ผักบุ้ง
อ้อย

19. การส่งคลืนวิทยุระบบ A.M. ใช้ใช้บรรยากาศใดในการสะท้อนคลื่น
โอโซน
เมโซสเฟียร์
โทรโมสเฟียร์
ไอโอโนสเฟียร์

20. อะไรคือต้นเหตุที่ทำให้อิเล็กตรอนในหลอดรีงสีแคโทค มีแนวการเคลื่อนที่เบนไปจากเดิม
แผ่นแคโทดกับแอโนด
สนามไฟฟ้า
สนามแม่เหล็ก
สารเรืองแสงที่ฉาบไว้

ผลคะแนนจาก 20 ข้อ ท่านได้ทำถูกทั้งหมด ข้อ

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}