แนวข้อสอบเข้าม.1 วิชาภาษาไทย

Openpassorn
แนวข้อสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรัฐบาล

1. ข้อใดเป็นคำสมาสและอ่านออกเสียงต่อเนื่องกลางคำ
จุลินทรีย์
ธรรมชาติ
ธาตุอาหาร
อุดมสมบูรณ์

2.คำในข้อใดไม่จัดเป็นคำสมาส
ปัจจัย
อุตสาหกรรม
บรรยากาศ
เกษตรกรรม

3. "พระกุณฑล"หมายถึงสิ่งใด
กำไล
เข็มขัด
ตุ้มหู
สายสร่้อย

4. ข้อใดไม่ควรใช้ ภาษาพูด
เมื่อเขียนจดหมายหาเพื่อน
เมื่อกล่าวสุนทรพจน์
พูดกับเพื่อน
พูดกับพ่อแม่

5. ดอกมัลลิกา หมายถึงดอกอะไร
ดอกมะลิ
ดอกกุหลาบ
ดอกยี่หุบ
ดอกฟ้า

6. การเขียนโดยเก็บใจความความสำคัญเอาไว้เรียกว่าอะไร
บรรยายภาพ
เรียงความ
โวหารภาพพจน์
ย่อความ

7. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการเขียนรายงาน
คำนำ
บรรณานุกรม
สรุป
เนื้อเรื่อง

8. ข้อใดมีความหมายกำกวม
แม่ค้าหยิบเหรียญบาทออกมาทอน
ตำรวจจับผู้กระทำผิดจำนวนมากกลางกรุง
แผ่นดินไหวทำให้บ้านเรือนพังพินาศ
ช่างภาพได้รับรางวัลเหรียญทอง

9. ข้อใดต่อไปนี้ใช้ความหมายตรงและมีความหายเปรียบเทียบได้ทุกคำ
ไม้นวม ไม้แข็ง ไม้อ่อน
ไม้บรรทัด ไม้หมอน ไม้เรียว
ไม้เด็ด ไม้ตาย ไม้กระดาษชน
ไท้ดัด ไม้คมฝก ไม้ผุ

10. คำใดต่อไปนี้เขียนถูกต้อง
บิณฑบาตร
ตระเวณ
ปราณีต
ไมยราบ

11. ข้อใดคือความหมายของคำราชาศัพท์
ศัพท์สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน
ศัพท์สำหรับพระภิกษุ
ศัพท์สำหรับสุภาพชน
ถูกทุกข้อ

12. ข้อใดพยางค์แรกไม่มีเสียงพยัญชนะสะกด
ทิฐิ
วาตภัย
โฆษณา
กรรมาธิการ

13. สระมีทั้งหมดที่รูป กี่เสียง
21 รูป 21 เสียง
24 รูป 21 เสียง
21 รูป 24 เสียง
24 รูป 32 เสียง
14. แล้วว่าอนิจจาความรัก พึ่งประจักษ์ดังสายน้ำไหล เป็นโวหารอะไร
อุปมา       อธิพจน์
อุปลักษณ์       สัทพจน์

15.ข้อใดใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง
ทรงพระราชทาน    ทรงทอดพระเนตร
ทรงเสด็จ   ทรงพระดำริ

16. ข้อใดไม่มีคำสรรพนาม

บ้างเหน็บหน้าผ้านุ้งเกี้ยวพุงพัน    วิ่งร่อยร่อยตามเขาแล้วเห่าหอน
คุณอยู่ไร่โน้นยังได้ยินเสียงเลย    เห็นวัดร้างข้างเขาดูเก่าแก่

17. ข้อใดเป็นคำไวพจน์ทุกคำ
กำธร นาท อุโฆษ
นภาลัย คคนางค์ ธาษตรี
กนก ทาศ รัชดา
วนิดา ปัทมา มารศรี

18. ข้อใดจัดเป็นประโยคความรวม

การจัดทัศนศึกษาของโรงเรียนประสบความสำเร็จ
ภูเขาไฟระเบิดรุ่นแรงแล้วแผ่นดินก็ไหว
คนออกกำลังกายใส่ชุดสีขาววิ่งอยู่ในสวนหลวงร.๙
เขาเป็นที่พึ่งของครอบครัวเพียงคนเดียว

19. ข้อไดเป็นประโยคต่างชนิดกับข้ออื่น
ครูของเราพูดเร็วจนนักเรียนจดไม่ทัน
หนงสือดีมีสาระหาได้ยาก
ต้นกล้วยที่ริมรั้วลวดหนามออกเครือแล้ว
หนังสีม่วงน่าอ่าน

20. ประโยคใดไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย
การโต้แย้งของผู้สื่อข่าวก็ล้วนมีเหตุผล
นาย น อยู่ในอาการเสียโศกเศร้าของการหายไปของหนังสือเล่มโปรด
ความสุขได้มาจากการปฏิบัติธรรมะด้วยวิธีการต่างๆ และความสุขเป็นเรื่องของจิตที่ต้องการธรรมะอยู่ตลอดเวลา
โรคส่วนใหญ่มีสาเหตุรวมที่เหมือนกันคือสภาพอากาศ และ เชื้อโรค รวมถึงเชื้อรา

ผลคะแนน =

{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}