มาแล้ว LinuxMint 19 “Tara”

มาแล้ว LinuxMint 19 “Tara”

            มาแล้วสำหรับระบบปฏิบัติการยอดนิยมในฝั่ง Linux นั้นก็คือ LinuxMint รุ่น 19 (LTS) ที่ออกช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2561 ในขณะรุ่น Beta ออกมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือน แล้วออกรุ่นจริงช่วงปลายเดือน รุ่นที่ 19 ได้รับการ Support ถึง เดือนเมษายน 2566 โดย LinuxMint 19 มี Desktop Environment ให้เลือก 3 แบบ คือ Cinnamon, Mate, Xfce  ที่มารูป linuxmint.com (เพิ่มเติม…)
มารู้จักการระดมทุนในปัจจุบัน (Funding)

มารู้จักการระดมทุนในปัจจุบัน (Funding)

          หากจะกล่าวว่าการระดมทุน (Funding) เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับระบบเศรษฐกิจมาอย่างยาวนานก็คงจะไม่แปลกแต่อย่างใด เนื่องจากท่านผู้อ่านอาจจะเคยได้ยินรูปแบบการระดมทุนในวิธีต่างๆมาบ้างแล้ว ทั้งการระดมทุนในรูปแบบการเสนอขายพันธบัตรรัฐบาล การขายพันธบัตรออมทรัพย์ รวมถึงการเสนอขายตราสารทุนในรูปแบบต่างๆ แต่ในปัจจุบันเนื่องด้วยเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จึงทำให้เกิดรูปแบบการระดมทุนใหม่ๆตามมา ซึ่งการระดมทุนในรูปแบบใหม่นี้จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการระดมทุนได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับรูปแบบการระดมทุนในอดีต โดยได้แสดงตารางเปรียบเทียบการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ ออกเป็นรูปแบบหลักๆ 5 ประเภท โดยแบ่งออกเป็นตามลำดับขั้นของธุรกิจและรายได้ของกิจการ (เพิ่มเติม…)
ระดมทุน ICO คืออะไร

ระดมทุน ICO คืออะไร

          Initial Coin Offering (ICO) เป็นการระดมทุนจากบุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและนอกประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์โดยมีเทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วยในการจัดการระบบ ซึ่งมี Cryptocurrency เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการชำระเงินและนักลงทุนจะได้รับ Token หรือส่วนแบ่งร่วมทุนเป็นสิ่งตอบแทน (เพิ่มเติม…)