สรุปผลประกอบการ ไตรมาส 3/2561 BOFFICE

         จากบทความที่แล้ว “มารู้จัก BOFFICE กองรีทสำนักงานเกรด A”  ก็มาตามกันต่อกับผลประกอบการของกองรีท BOFFICE ก่อนอื่น BOFFICE ประกาศจ่ายคืนเงินลดทุน 0.1658 บาท ต่อหน่วย (เงินคืนทุนไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%) สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2561 แนวโน้มของผลการประกอบการของกอง ออกมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ

ฺBOFFICE
ฺBOFFICE

         รายได้ของกองรีทมีแนวโน้มทรงตัวต่อจากไตรมาส 2  กำไรขั้นต้นในไตรมาส 3 ลดลงจากต้นทุนให้เช่าและบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากไตรมาส 2/2561 สำหรับค่าใช้จ่ายกองทรัสต์กับต้นทุนทางการเงินของกอง มีแนวโน้มที่ทรงตัว

         รายได้ของกองรีทจะขึ้นอยูกับ อัตราค่าเช่าเฉลี่ย (Rental Price) กับ อัตราการเช่า (Occupancy Rate) เป็นหลัก โดยปกติแล้วกองรีท จะรายงาน อัตราค่าเช่าเฉลี่ย กับ อัตราการเช่า อย่างน้อยปีละครั้งในรายงานประจำปีของกองรีท

         กำไรจากการดำเนินงานลดลงจากไตรมาส 2 จากต้นทุนให้เช่าและบริการที่เพิ่มขึ้น ส่วนรายการอื่นๆ มีการขาดทุนที่ลดลง เนื่องจากในไตรมาส 2 กอง BOFFICE มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองรีท ทำให้รับรู้ขาดทุนทางบัญชีประมาณ 243.63 ล้านบาท และส่งผลให้มีขาดทุนสะสมในงบแสดงฐานะทางการเงิน

ดังนั้นตั้งแต่ไตรมาส 2/2561 กองรีทจะจ่ายผลตอบแทนในรู้แบบเงินลดทุน จนกว่าจะมีกำไรสะสม จึงจะจ่ายเงินปันผลออกมาได้

กองรีท BOFFICE มี สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ดังนี้

         ไตรมาส 1/2561         10.1345 บาท ต่อหน่วย

         ไตรมาส 2/2561          9.7075 บาท ต่อหน่วย

         ไตรมาส 3/2561          9.6619 บาท ต่อหน่วย