สรุปผลประกอบการ ไตรมาส 4/2561 BOFFICE

               จากบทความที่แล้ว “สรุปผลประกอบการ ไตรมาส 3/2561 BOFFICE”  ก็มาตามกันต่อกับผลประกอบการของกองรีท BOFFICE ก่อนอื่น BOFFICE ประกาศจ่ายคืนเงินลดทุน 0.1659 บาท ต่อหน่วย (เงินคืนทุนไม่เสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%) สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ เงินลดทุนไตรมาส 3/2561

               รายได้ของไตรมาส 4/2561 เพิ่มขึ้น 8.52% จากไตรมาสก่อนหน้า กำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 3/2561 เนื่องจากต้นทุนการใช้เช่าที่ลดลง ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 15.87% เมื่อเทียบกับไตรมาส 3/2561 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินยังคงทรงตัวต่อจากไตรมาส 3

               ในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาส 3/2561 ในขณะที่ตลอดทั้งปี มีรายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้กำไรสุทธิ น้อยกว่า กำไรจากการดำเนินงาน

กองรีท BOFFICE มี สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ดังนี้

         ไตรมาส 1/2561         10.1345 บาท ต่อหน่วย

         ไตรมาส 2/2561          9.7075 บาท ต่อหน่วย

         ไตรมาส 3/2561          9.6619 บาท ต่อหน่วย

         ไตรมาส 4/2561          9.6520 บาท ต่อหน่วย