สรุปผลประกอบการ ไตรมาส 4/2561 AIMIRT

จากบทความที่แล้ว “มารู้จักกองรีท AIMIRT ที่น่าจับตามอง”  ก็มาตามกันต่อกับผลประกอบการของกองรีท AIMIRT กองรีทห้องเย็นและคลังสินค้า สำหรับในไตรมาสที่ 4/2561 กองรีทประกาศจ่ายเงินปันผล 0.1985 บาท ต่อหน่วย โดยขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 12 มี.ค. 2562 และ จ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 มี.ค. 2562 ตลอดทั้งปีดำเนินงาน 2562 กองรีท AIMIRT ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลรวมกันทั้งหมด 0.7674 บาท ต่อหน่วย เมื่อเทียบกับราคาปิด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ 10.50 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 7.3% ก็นับว่าเป็นอีกกองรีทหนึ่งที่น่าสนใจ

สำหรับผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2561 มีรายได้ค่าเช่าและบริการ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.74% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในส่วนกำไรจากการดำเนินงานมีแนวโน้มที่ทรงตัวจากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น และ ต้นทุนทางการเงิน ที่เพิ่มขึ้นในไตรมาส 4

ทั้งนี้ในวันที่ 21 ธค 2561 ที่ผ่านมากองรีท AIMIRT ได้ลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติม ในโครงการเจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค (ส่วนขยายเพิ่มเติม) ซึ่งทางกลุ่ม JWD ได้เช่าทรัพย์สินที่กองรีท ได้ลงทุนเพิ่มเติม และจะได้เห็นผลประกอบการของกองรีท มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในอนาคต การลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนแบบมีกรรมสิทธิ์ (freehold) โดยกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ ส่งผลให้ Interest Coverage ของกองรีทลดลงจาก 6 เท่า เป็น 5.88 เท่า จากการที่มีเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้มีดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น

ในภาพรวมของปี 2561 กองรีท AIMIRT มีอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 71.38% หากรวมรายการอื่นๆ ที่มิใช่จากการดำเนินงาน จะส่งผลให้กองรีทมีอัตรากำไรสุทธิที่ 165.42%

ในขณะที่มูลค่าทรัพย์สินสุทธิประจำไตรมาส 4/2561 อยู่ที่ 1,753,802,954.16 บาท และมี NAV ที่ 11.3148 บาทต่อหน่วย