มารู้จักกองรีท AIMIRT ที่น่าจับตามอง

          หนึ่งในกองรีทที่น่าจับตามองอีกกองหนึ่ง คือ AIMIRT ซึ่งเป็นกองรีทห้องเย็น และคลังสินค้า บริหารกองรีทด้วยผู้จัดการกองรีทอิสระ ในระยะแรกกองรีทลงทุนครั้งแรกใน กรรมสิทธิ (freehold) ห้องเย็น จาก กลุ่ม JWD และคลังสินค้า จากกลุ่ม TIP ซึ่งกองรีท AIMIRT ก็ได้จ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง และในช่วงปลายปี 2561 ผู้ถือหน่วยได้อนุมัติการซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมของกองรีท ซึ่งมีสินทรัพย์ ทั้งกรรมสิทธิ์ (freehold) และ สิทธิการเช่า (leasehold)

ที่มา AIMIRT Presentation

โดยกองรีท AIMIRT ได้จ่ายปันผลดังนี้

            ไตรมาส 1/2561 จ่ายปันผล 0.1926 บาท ซึ่งรวมผลประกอบการในช่วงปี 2560 เข้ามาจ่ายพร้อมกับไตรมาส 1/2561

            ไตรมาส 2/2561 จ่ายปันผล 0.1861 บาท

            ไตรมาส 3/2561 จ่ายปันผล 0.1902 บาท

กองรีท AIMIRT มีจุดเด่นดังนี้

  • ปัจจุบันทรัพย์สินทรัพย์ทั้งหมดในไตรมาส 3/2561 เป็น กรรมสิทธิ (freehold) เมื่อเทียบกับกองรีทส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมมักจะเป็นสิทธิการเช่า (leasehold)
  • สัญญาเช่ากับผู้เช่าส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะยาว ในส่วนของห้องเย็น กลุ่ม JWD เป็นผู้เช่า
  • อัตราการเช่าในไตรมาส 3/2561 อยู่เต็ม 100 %
  • การซื้อทรัพย์สินเพิ่มของกองรีท ช่วยเพิ่มการเติบโตในอนาคต
  • มีการกระจายตัวของทรัพย์สิน ช่วยกระจายความเสี่ยงของกองรีท ซึ่งแตกต่างจากกองรีทหลายๆ กอง ที่ลงทุนในสินทรัพย์เพียงสินทรัพย์เดียว

ภาพแสดงสถานที่ตั้งทรัพย์สินของกองรีท AIMIRT ในปัจจุบัน

ที่มา AIMIRT Presentation

ภาพแสดงก่อนและหลังซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมเข้ากองรีท

ที่มา AIMIRT Presentation

            กองรีท AIMIRT ซื้อทรัพยสินเพิ่มจะใช้เงินทุน จาก ทั้งเงินกู้ และ เพิ่มทุน ทั้งนี้ก็ต้องจับตาดูว่าลักษณะการเพิ่มทุนของกองรีท จะออกมาเป็นหน้าตาแบบไหน เร็วๆ นี้ ซึ่งการซื้อทรัพย์สินเพิ่มจะทำให้ผลประกอบการของกองรีทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จาก รายได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น และกระจายความเสี่ยงของทรัพย์สินมากขึ้น