สรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector เดือนกรกฎาคม 2563

            ในเดือนกรกฎาคม 2563 ดัชนี SET Index ปรับตัวดลง 0.78% ปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ปรับตัวดลง 0.28% ขณะที่ YTD ดัชนี SET Index ให้ผลตอบแทน -15.91% สวนทางกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

 

Return_072020

ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกรกฎาคม 2563 (SET Index YTD Accumulated Return)

ที่มา SET SMART

           ในเดือนกรกฎาคม กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (+68.25%) มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น จากที่บริษัทอิเล็กทรอนิกส์แห่งหนึ่งได้ประกาศผลประกอบการออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ส่งผลให้นักลงทุนกลับมามีความเชื่อมั่นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 

           ขณะที่กลุ่มขนส่ง (-11.34%) ปรับตัวลดลงมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม จากแนวโน้มผลประกอบที่อ่อนแอ โดยถูกกดดันจากหุ้นสายการบิน และหุ้นสนามบิน เมื่อพิจารณาผลตอบแทน YTD กลุ่มธนาคาร (-40.06%) ให้ผลตอบแทนติดลบมากที่สุด จากผลประกอบการที่อ่อนแอกว่าที่ตลาดคาด รวมถึงความกังวลของของนักลงทุนต่อ NPL ที่จะมีแนวโน้มที่อาจสูงขึ้นในอนาคต

            ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ค่า P/E Ratio ปัจจุบัน (Trailing P/E ratio) อยู่ที่ 19.06 เท่า เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนที่ระดับ 18.87 เท่า ปัจจุบัน P/E Ratio อยู่มากกว่าระดับค่าเฉลี่ยที่ระดับ 15 – 16 เท่า แสดงให้เห็นว่า Valuation และ Upside ที่จำกัด เมื่อพิจารณาผลประกอบการของปี 2563 ที่จะอ่อนแออย่างมาก แสดงว่าปัจจุบัน SET Index ซื้อขายบน premium บนกำไรปี 2563 เป็นอย่างมาก

            ในส่วนของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ระดับ 3.81% เทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่ 1.27% ส่วนต่างของผลตอบแทนอัตราเงินปันผลของ SET Index เทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ระดับ 2.54% ทรงตัวจากเดือนก่อนหน้า (เดือนมิถุนายนอยู่ที่ 2.54%)