สรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector เดือนมิถุนายน 2563

            ในเดือนมิถุนายน 2563 ดัชนี SET Index ปรับตัวดลง 0.28% หลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 2 เดือน เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.16% ขณะที่ YTD ดัชนี SET Index ให้ผลตอบแทน -15.24% ตามการแกว่งตัวออกด้านข้าง (Sideway) ของตลาดหุ้นทั่วโลก

Return June 2020

ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2563 (SET Index YTD Accumulated Return)

ที่มา SET SMART

            เดือนมิถุนายน กลุ่มเงินทุนหลักทรัพย์ (-8.61%) กลุ่มธนาคาร (-2.48%) ปรับตัวลดลงจากการที่มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อผลประกอบการในระยะถัดไป รวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่หน่วยงานกำกับดูแลประกาศออกมา สวนทางกับกลุ่มกระดาษและวัสดุการพิมพ์ (10.78%) กลุ่มบรรจุภัณฑ์ (10.74%) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเด่นกว่าตลาด

            ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ค่า P/E Ratio ปัจจุบัน (Trailing P/E ratio) อยู่ที่ 18.87 เท่า เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ระดับ 18.94 เท่า ปัจจุบัน P/E Ratio อยู่มากกว่าระดับค่าเฉลี่ยที่ระดับ 15 – 16 เท่า แสดงให้เห็นว่า Valuation และ Upside ที่จำกัด เมื่อพิจารณาผลประกอบการของปี 2563 ที่จะอ่อนแออย่างมาก แสดงว่าปัจจุบัน SET Index ซื้อขายบน premium บนกำไรปี 2563

            หากมองไปปี 2564 จะเห็นเศรษฐกิจฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นจากฐานต่ำของปี 2563 หากว่าสถานการณ์ของ COVID-19 ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

            ในส่วนของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ระดับ 3.82% เทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีที่ 1.28% ส่วนต่างของผลตอบแทนอัตราเงินปันผลของ SET Index เทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ลดลงเหลือ 2.54% (เดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 2.58%)