สรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector เดือนเมษายน 2563

            ในเดือนเมษายน 2563 ดัชนี SET Index ให้ผลตอบแทนที่ 15.61% เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกหลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 9 เดือนติดต่อกัน ส่งผลให้ YTD ดัชนี SET Index ให้ผลตอบแทน -17.61% ตามการเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลกที่เร่งฟื้นตัว

Return April 2020

ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2563 (SET Index YTD Return)

ที่มา SET SMART

Read more

สรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector เดือนมีนาคม 2563

              ในเดือนมีนาคม 2563 ให้ผลตอบแทนติดลบราว 16.01% เป็นเดือนที่ 3 ต่อเนื่องสำหรับปี 2563 หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ในขณะที่ YTD ปรับตัวลดงไปราว -28.74%  (ตามภาพประกอบดังล่าง) ซึ่ง SET Index ปรับตัวลดลงตามตลาดในภูมิภาค จากความกังวลเรื่องไวรัส Covid-19 และการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน

Stock Return

ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563 (SET Index YTD Return)

ที่มา SET SMART

Read more

สรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector เดือนกุมภาพันธ์ 2563

         ในเดือนกุมภาพันธ์ ให้ผลตอบแทนติดลบราว 11.5% เป็นเดือนที่ 2 ต่อเนื่องสำหรับปี 2563 และปรับตัวลดลงต่อจากเดือนมกราคมที่ปรับตัวลดลงราว 4.2% YTD ปรับตัวลดงไปราว 15.2% (ตามภาพประกอบดังล่าง) ซึ่งนับว่า SET Index มีผลตอบแทนที่ underperform ตลาดในภูมิภาค

Stock Return

ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (SET Index YTD Return)

ที่มา SET SMART 

Read more