สรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector เดือนมีนาคม 2563

              ในเดือนมีนาคม 2563 ให้ผลตอบแทนติดลบราว 16.01% เป็นเดือนที่ 3 ต่อเนื่องสำหรับปี 2563 หรือคิดเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ในขณะที่ YTD ปรับตัวลดงไปราว -28.74%  (ตามภาพประกอบดังล่าง) ซึ่ง SET Index ปรับตัวลดลงตามตลาดในภูมิภาค จากความกังวลเรื่องไวรัส Covid-19 และการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน

Stock Return

ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2563 (SET Index YTD Return)

ที่มา SET SMART

Read moreสรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector เดือนมีนาคม 2563

สรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector เดือนกุมภาพันธ์ 2563

         ในเดือนกุมภาพันธ์ ให้ผลตอบแทนติดลบราว 11.5% เป็นเดือนที่ 2 ต่อเนื่องสำหรับปี 2563 และปรับตัวลดลงต่อจากเดือนมกราคมที่ปรับตัวลดลงราว 4.2% YTD ปรับตัวลดงไปราว 15.2% (ตามภาพประกอบดังล่าง) ซึ่งนับว่า SET Index มีผลตอบแทนที่ underperform ตลาดในภูมิภาค

Stock Return

ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (SET Index YTD Return)

ที่มา SET SMART 

Read moreสรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector เดือนกุมภาพันธ์ 2563

สรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector มกราคม 2563

      หลังจากหมดเดือนแรกของปี 2563 แล้วนั้น ดัชนีหุ้น SET Index ให้ผลตอบแทน -4.16% ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากเดือนก่อนหน้า จากความกังวลทั้งปัจจัยภายในประเทศ และปัจจัยต่างประเทศอย่างการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า

January 2020 Sector return

ที่มา SET SMART

Read moreสรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector มกราคม 2563