สรุปผลตอบแทนกอง REIT (ณ เดือนสิงหาคม 2562)

             ท่ามกลางความผันผวนของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมา กลุ่มกองรีทหลายๆ กองให้ผลตอบแทนชนะตลาดอย่างมาก กองรีทมีจุดเด่นจากความสม่ำเสมอของกระแสรายได้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ามกลางความผันผวนของหุ้น รวมถึงการที่แนวโน้มดอกเบี้ยที่ลดลง จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (policy rate) ของธนาคารกลางของหลายๆ ประเทศ

ผลตอบแทน ณ 16 สิงหาคม 2562

Read moreสรุปผลตอบแทนกอง REIT (ณ เดือนสิงหาคม 2562)

LHSC กองรีทศูนย์การค้าชั้นนำ

                หนึ่งในศูนย์การค้าที่อยู่ทำเลที่โดดเด่นอย่างบริเวณอโศก นั้นก็คือ TERMINAL 21 ซึ่งปัจจุบันกองรีท LHSC ได้ลงทุนในสิทธิการเช่าของศูนย์การค้า TERMINAL 21 ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลที่เดินทางสะดวกสบาย เชื่อมต่อทั้งรถไฟฟ้า BTS และ MRT

ที่มา LHSC

Read moreLHSC กองรีทศูนย์การค้าชั้นนำ

CPNREIT กองรีทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

               หนึ่งในกองรีทที่เป็นที่สนใจของทั้งนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบัน ก็คือ กองรีท CPNREIT กองรีทที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดในกลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองรีท โดย CPNREIT ลงทุนในสิทธิการเช่า (leasehold) ในศูนย์การค้าชั้นนำของกลุ่ม CPN และ โรงแรม โดยกอง CPNREIT แปลงสภาพมาจาก กองทุนอสังหาริมทรัพย์ CPNRF ในช่วงปลายปี 2560 ที่ผ่านมา จากการแปลงสภาพดังกล่าวกองรีทได้ลงทุนเพิ่มเติมในสิทธิการเช่า CentralFestival Pattaya Beach และ โรงแรม Hilton Pattaya

ที่มา CPNREIT

Read moreCPNREIT กองรีทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ