สรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector เดือนพฤษภาคม 2563

            ในเดือนพฤษภาคม 2563 ดัชนี SET Index ให้ผลตอบแทนที่ 3.16% เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากที่เดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.61% ขณะที่ YTD ดัชนี SET Index ให้ผลตอบแทน -15.00% ตามการเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลกที่เร่งฟื้นตัว

Return May 2020

ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 (SET Index YTD Accumulated Return)

ที่มา SET SMART

Read more

สรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector เดือนเมษายน 2563

            ในเดือนเมษายน 2563 ดัชนี SET Index ให้ผลตอบแทนที่ 15.61% เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกหลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 9 เดือนติดต่อกัน ส่งผลให้ YTD ดัชนี SET Index ให้ผลตอบแทน -17.61% ตามการเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลกที่เร่งฟื้นตัว

Return April 2020

ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2563 (SET Index YTD Return)

ที่มา SET SMART

Read more