สรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector เดือนพฤษภาคม 2563

            ในเดือนพฤษภาคม 2563 ดัชนี SET Index ให้ผลตอบแทนที่ 3.16% เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 จากที่เดือนเมษายนปรับตัวเพิ่มขึ้น 15.61% ขณะที่ YTD ดัชนี SET Index ให้ผลตอบแทน -15.00% ตามการเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลกที่เร่งฟื้นตัว

Return May 2020

ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 (SET Index YTD Accumulated Return)

ที่มา SET SMART

Read moreสรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector เดือนพฤษภาคม 2563

สรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector เดือนเมษายน 2563

            ในเดือนเมษายน 2563 ดัชนี SET Index ให้ผลตอบแทนที่ 15.61% เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นครั้งแรกหลังจากปรับตัวลดลงต่อเนื่อง 9 เดือนติดต่อกัน ส่งผลให้ YTD ดัชนี SET Index ให้ผลตอบแทน -17.61% ตามการเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้นทั่วโลกที่เร่งฟื้นตัว

Return April 2020

ภาพแสดงอัตราผลตอบแทนสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2563 (SET Index YTD Return)

ที่มา SET SMART

Read moreสรุปผลตอบแทนหุ้น ราย Sector เดือนเมษายน 2563