OPS Math Kit Ebook

หนังสือเสรีภัสสร สรุปแก่นคณิตศาสตร์ม.ปลาย เป็นเอกสารการเรียนในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งสะดวกในการเรียนรู้บทเรียนคณิตศาสตร์ จากทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ ซึ่งเป็นหนังสือที่อ่านง่าย มีตัวอย่างและโจทย์ข้อสอบเก่าประกอบ

Download v.15.06 Read OnlineOPS Math Kit Ebook A หนังสืออีเล็กทรอนิกส์คณิตศาสตร์ที่มียอดดาวน์โหลดกว่า 580,000 ครั้ง


รุ่น 15.06
Code Name : นภัสสร

  •   สรุปเนื้อหาเข้ม อ่านง่าย สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
  •   เนื้อหาพร้อมตัวอย่างประกอบเสริมความเข้าใจ พร้อมเฉลยข้อสอบเก่า
  •   รับการปรับปรุงเนื้อหาทันที เมื่ออ่านออนไลน์
  • ความเห็นผู้อ่าน Ebook

  • 4.7/5 Stars จากผู้แสดงความเห็น 19 ราย บน MEB
  • 4.9/5 Stars จากผู้แสดงความเห็น 19 ราย บน Ebooks