logo
Big Banner

หรือ ติดต่อเราผ่านระบบสนับสนุน

OPS Math Kit Ebook A หนังสืออีเล็กทรอนิกส์คณิตศาสตร์ที่มียอดดาวน์โหลดกว่า 550,000 ครั้ง


OpenPassorn Math Kit Ebook A รุ่น 15.06
Code Name : นภัสสร

  •   สรุปเนื้อหาเข้ม อ่านง่าย สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
  •   เนื้อหาพร้อมตัวอย่างประกอบเสริมความเข้าใจ พร้อมเฉลยข้อสอบเก่า
  •   รับการปรับปรุงเนื้อหาทันที เมื่ออ่านออนไลน์
  • Cover Book